Annons

Annons

Annons

Annons

Valet 2022 i Örnsköldsvik

Insändare
M: Campus Örnsköldsvik – en väg till utveckling för kommunen

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Umeå universitet finns i Örnsköldsvik.

Bild: Arkivbild

Annons

Norrländska universitetsstäder är de mest framgångsrika städerna i Norrland. Örnsköldsvik är campusstad till Umeå universitet. Men Campus Örnsköldsvik tycks inte intressera den styrande majoriteten i Örnsköldsviks kommun i nämnvärd utsträckning.

Det är något av en evig gåta att kommunen inte kan lyckas ta till vara på de stora möjligheter det skulle kunna innebära att vara en campusstad, trots det påvisbara faktum att de städer i Norrland som har mest positiv demografisk utveckling, inklusive inkomstbringande befolkningsökning, är universitetsstäderna. Vad har då en universitetsstad för förmånliga egenskaper som leder till nämnda positiva demografiska utveckling?

Svaren ligger i kraftfulla positiva aspekter som status, bildning, forskning, jobb, framtid, möjligheter, dynamik, kreativitet, framåtanda, styrka, pålitlighet, hållbarhet och dylika värden. Och samtidigt som den är gynnande för samhälle och företag innebär universitetsverksamhet också i sig ett stort antal arbetstillfällen. En universitetsstad innebär vanligen också god samverkan mellan studenter och arbetsnäringen med stora möjligheter till praktik. Det är praxis att lärosäten har nära samarbeten med företag för praktikplatser och jobb.

Annons

Annons

Det finns många starka argument för att öka ansträngningarna i att göra Campus Örnsköldsvik till vad det borde vara – det vill säga att i högre grad göra Örnsköldsvik till universitetsstad. Till dessa hör också det positiva i att vara en stad med ett rikt studentliv och mängder av aktiviteter. Något som ger en pulserande stadskänsla och skapar fina traditioner. En bra universitetsstad innebär vanligen socialt positiv universitetsnärvaro i innerstaden. En mer attraktiv stadskärna helt enkelt. Det är givetvis mycket förmånligt för en stad.

Man ska heller inte förglömma de stora möjligheter till olika EU-projekt som finns för universitetsstäder. Tyvärr är ”Campus Örnsköldsvik” något som i realiteten är alltför anonymt i bilden av kommunen från ett utifrånperspektiv. Det framstår som obegripligt att tiden går, och att kommunen inte kan lyckas nyttja denna gyllene resurs bättre. Vad vi behöver göra i Örnsköldsvik är att på ett bättre sätt än vad som nu är fallet åstadkomma den positiva utveckling som ligger inom räckhåll.

Det grundläggande bör enligt min uppfattning vara att studera hur man har gjort i andra campusstäder som är i en liknande situation, och där man har lyckats i betydligt högre grad. Goda exempel på campusstäder som lyckats fantastiskt bra i dessa avseenden är Campus Helsingborg (campusstad till Lunds universitet) och Campus Norrköping (campusstad till Linköpings universitet). Örnsköldsvik behöver jobba på samma sätt som dessa.

När man hör ordet ”Örnsköldsvik” ska man automatiskt också tänka ”Universitetsstaden Örnsköldsvik” och ”Campus Örnsköldsvik”.

Carl Thunberg, Historiker och lärare samt kommunfullmäktigekandidat för Moderaterna, Örnsköldsvik

Annons

Annons

Till toppen av sidan