Annons

Annons

Annons

Annons

Höjda priser för hushållen

Insändare
LRF: Behöver ni svensk mat?

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Bild: Elin Elderud

Annons

Det alla riksdagspartier var överens om och behöver upprepat påminnas om, var: ”Det övergripande målet för livsmedelsstrategin ska vara en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning och bidra till hållbar utveckling i hela landet.”

Annons

Och nu är den tiden då politiken och medborgarna behöver visa vad ni vill. Behöver ni svensk mat? Det är nu lantbrukarna bestämmer insatsen på åkern som kopplas ihop med tillgängliga animaliska livsmedel för oss konsumenter 2023. Det är nu bönderna sitter med administrationen och SAM-ansökan vilket betyder ”en samordnad ansökan om jordbrukarstöd”. Jordbrukarstöd som sedan romfördraget 1958 har som mål att stabilisera marknaden och säkerställa tillräckligt med mat till konsumenterna till skäliga priser. Så det lantbrukarna nu sitter och planerar är som jag förklarat förut ett konsumentstöd. Eller ska de i SAM ansökan till Jordbruksverket välja träda och nedtrappning?

Annons

Det är nära ofattbart, det som nu händer i Ukraina vilket behöver hanteras, men politiker behöver hålla flera saker igång just nu. Svensk livsmedelsproduktion har tappat volymer sedan vårt EU-inträde, vilket inte bidrar till svensk försörjningstrygghet. Vore tusan ärligare om politiken sa hur de vill ha det, ska bonden odla mer för att producera mer mat eller planera för en ordnad utfasning? För vi kommer att påverkas då tidigare spannmålsvolymer från Ukraina och Ryssland troligen inte kommer att nå Europa. Det kapital som behövs för att klara kostnadsökningarna just nu finns inte hos merparten av livsmedelsproducenterna. Något behöver hända!

Gunilla Kjellsson, ordförande LRF Västernorrland

Annons

Annons

Till toppen av sidan