Annons

Annons

Annons

Annons

Internationella kvinnodagen

Insändare
När ska kvinnor i Västernorrland få lön hela dagen?

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Annons

Män i Sverige tjänar i genomsnitt 9,8 procent mer än kvinnor. Omräknat till tid betyder det att kvinnor jobbar gratis efter klockan 16.13 varje dag, medan män har betalt till klockan 17. Nya siffror som SCB tagit fram för ”Lön hela dagen” visar löneskillnaden i Västernorrlands län är 7,2 procent. Inför valet vill vi se skarpa förslag som gör skillnad i kvinnors plånböcker.

Trots att kvinnor har högre utbildning än män så tjänar män fortfarande mer. I Västernorrlands län är löneskillnaden mellan kvinnor och män 7,2 procent. Det motsvarar 2 400 kronor i månaden och 28 800 kronor om året. Kvinnor investerar tid och pengar i utbildningar som svarar på samhällets behov av arbetskraft. Tusentals kvinnor åker till underbemannande arbetsplatser och tar på sig skyddskläder för att förlösa barn, vårda äldre och hålla patienter på intensivvårdsavdelningar vid liv. Kvinnor har räddat liv i pandemin. Ändå är det främst kvinnor som inte har råd att behålla huset efter en separation, trots att de jobbar både kvällar och helger. Den ekonomiska ojämställdheten följer med livet ut. Kvinnor har 31 procent lägre pensioner än män och två tredjedelar av fattigpensionärerna är kvinnor.

Annons

Annons

Det är inte hållbart att kvinnor ska axla ansvaret för samhällets behov av kvalificerad arbetskraft utan att det syns i lönekuvertet. Nu krävs politiska åtgärder och jämställda kollektivavtal som ger kvinnor löner att leva på och sluter lönegapet för gott.

Lön hela dagen är Sveriges bredaste allians för jämställda löner. Inför valet kräver vi:

– Ge kvinnor och män samma möjlighet till heltidsarbete och trygga anställningsformer. Bättre villkor i kvinnodominerade sektorer stärker kvinnors ekonomiska självständighet och ökar kvaliteten i verksamheterna.

– Synliggör och åtgärda strukturella löneskillnader. I kvinnodominerade yrken och branscher är lönen lägre än i mansdominerade. Kvinnors arbete måste uppvärderas så att lönerna motsvarar arbetets krav, kompetens och ansvar.

– Öka tillsynen och skärp sanktionerna för de arbetsgivare som ignorerar lagens krav. För att arbetsgivare ska följa lagen och åtgärda osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män måste Diskrimineringsombudsmannens tillsyn skärpas och arbetsgivare som bryter mot reglerna möta kännbara påföljder.

– Säkerställ ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen. Jämställda löner förutsätter att föräldrar tar lika mycket ansvar för barn och obetalt hemarbete. Regering och riksdag måste ta tydligare steg framåt.

Lön hela dagen genom:

Annelie Luthman, ordförande Liberala kvinnor i Västernorrland

Monica Fällström, ordförande S-kvinnor Västernorrland

Annons

Annons

Till toppen av sidan