Annons

Annons

Annons

Köpmanholmen

Insändare
Politiker, vad har ni för planer för Köpmanholmen?

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Örnsköldsviks kommuns översiktsplan antogs av kommunfullmäktige i september 2007. En fördjupad översiktsplan för Köpmanholmen antogs av kommunfullmäktige 28 september 2009.

1946 upprättades en detaljplan (byggnadsplan) för hela Köpmanholmen som till vissa delar upphävts och i några fall ersatts med nya detaljplaner.

Bild: Robbin Norgren

För den äldre kulturhistoriskt värdefulla bruksbebyggelsen längs Bruksvägen gäller särskilda bestämmelser i detaljplan för dess utformning. Ytterligare upphävande eller ändringar får prövas när förändringar blir aktuella.

Annons

Att ytterligare upphävanden och ändringar inte gjorts för större delen av det gamla industriområdet och andra delar av Köpmanholmen är förvånansvärt.

Annons

För snart 40 år sedan lade Forss/Ncb-fabriken ner sin verksamhet och sedan dess har i stort sett all verksamhet upphört på området.

Detta måste väl räknas som förändringar och borde föranlett kommunen att ändra i gällande översikts- och/eller detaljplaner.

Handläggningen från kommunens sida visar på ett ointresse från såväl de politiska partierna, politikerna och kommunens tjänstemän när det gäller Köpmanholmsområdet.

Ointresset har även visat sig nu sedan Cinis Fertilizer AB vill etablera en kemisk industri/fabrik på Köpmanholmen. Någon form av medborgardialog borde vara klädsamt och/eller att representanter förklarar kommunens inställning till etableringen.

Det som antagits i gällande översiktsplaner är inte "hugget i sten" utan kan, enligt Plan- och Bygglagen, ändras för en viss del av kommunen genom ett tillägg för att tillgodose ett särskilt allmänt intresse.

Inom två år efter ett val (alltså ungefär var fjärde år) ska kommunen ta fram en planeringsstrategi där man beskriver hur man avser att bedriva översiktsplaneringen under de närmsta åren. Syftet är att gällande översiktsplan ska hållas aktuell och uppdateras vid behov.

Om kommunfullmäktige kommer fram till att planen inte är tillräckligt aktuell, så skall man påbörja en ny process. Kompletteringen/omarbetningen behöver inte alltid omfatta hela kommunen utan vi kan avgränsa till ett geografiskt område eller ett visst ämne (såsom till exempel kemisk industri) där man ser särskilt behov av uppdatering.

Annons

Annons

Med hänvisning till ovan vill jag:

►att Örnsköldsviks kommun tar fram en ny planeringsstrategi för Köpmanholmen.

►att Örnsköldsviks kommun uppdaterar gällande översikts- och detaljplaner till dagens verklighet.

►att Örnsköldsviks kommun startar en medborgardialog med oss ortsbor om Köpmanholmens framtid.

►att de politiska partierna i kommunen redovisar offentligt vad de vill med Köpmanholmen.

►att ovanstående genomförs och redovisas före kommande allmänna val 2022.

Yan B. Strömberg Juth

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan