Annons

Annons

Annons

Företagsklimatet i Ö-vik

Insändare
Replik: Framgår tydligt hur Ö-viks kommun ser på rankingen

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

I repliken från kommunledningen i Örnsköldsvik, genom kommundirektör Magnus Haglund, framgår det tydligt hur man ser på själva rankingen av företagsklimatet. Tyvärr framgår det inte lika tydligt hur Örnsköldsviks kommunledning vill förbättra företagsklimatet. Men svaret på den frågan är viktig för alla som bor i Örnsköldsvik. Låt mig ge ett exempel.

Företagen i Örnsköldsviks kommun med sina 16 088 anställda bidrar varje år med 4,4 miljarder i skatteintäkter genom arbetsgivaravgifter och inkomstskatter. Om alla företag i Örnsköldsvik kunde anställa en person till, skulle det motsvara kostnaden för 1 242 förskoleplatser och 317 gymnasielärare.

Annons

Anna Hedensjö Johansson, Regionchef Svenskt Näringsliv Västernorrland.

Bild: Izabelle Nordfjell

Annons

Det är därför glädjande att läsa att kommundirektören inte ser något problem med själva enkätsvaren. Svaren från företagare som varje år tar sig tid att svara och förmedla sin uppfattning med förhoppningen att signalerna når kommunen för att tillsammans kunna förbättra företagsklimatet. Svaren är verktygslådan och finns för kommunen att jobba med. På en rad områden kan kommunen se hur företagen uppfattar kommunens insatser jämfört med tidigare år. Det gäller till exempel upphandlingar, service och bemötande och inte minst attityder från politiker och tjänstepersoner. Här går det för kommunen att få tydlig hjälp och riktning i vad som kan förbättras och vad som behöver hållas i. Merparten av kommunerna i Sverige använder idag svaren för att sätta mål i sitt eget näringspolitiska arbete, och det ger resultat – något både Sollefteå, Kramfors, Härnösand och Timrå kommuner bevisat.

I enkätsvaren presenteras även hur företagare som haft kontakt med kommunen uppfattar myndighetsutövningen. Dessa svar kan direkt jämföras med Sveriges kommuner- och regioners (SKR) undersökning Insikt. Det finns ingen motsättning mellan de båda undersökningarna, utan många gånger vinner kommunerna på att titta på båda resultaten. Men enkäten som Svenskt Näringsliv genomför är bredare, det vill säga fångar fler områden som handlar om företagsklimatet.

Annons

Annons

Avslutningsvis, det är många med mig som gärna vill ha svar på frågan: vill kommunledningen i Örnsköldsvik förbättra företagsklimatet? Och jag passar på att ställa en följdfråga: Om ja – på vilket sätt? Senaste åren har flera goda initiativ tagits från kommunen – bland annat satsningen ”Företagens framgång – Örnsköldsviks framtid” med löften till företagen i kommunen. Många bra löften som ligger helt i linje med ett bra företagsklimat om man får till det i praktiken.

Anna Hedensjö Johansson, regionchef Svenskt Näringsliv Västernorrland

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan