Annons

Annons

Annons

Insändare
Replik: Det här har skogsägarna gjort för den biologiska mångfalden

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Replik på ”Fanns det ingen biologisk mångfald före skogsbrukets inträde?” (ÖA 3/12).

I sin insändare ifrågasätter Ove Källström vad vi skogsägare gjort för den biologiska mångfalden och efterlyser en redovisning av vad vi åstadkommit genom vårt brukande inom familjeskogsbruket.

Annons

Annons

Bild: Arkivbild

I 2019 års skogsutredning har en redovisning av registrerade nyckelbiotoper tagits fram. Denna redovisar att det i Sverige finns 587 200 hektar registrerade nyckelbiotoper – det är vad vi privata skogsägare skapat!

Tyvärr har vi skogsägare straffats av staten för det jobb vi gjort för den biologiska mångfalden. Detta då vi fått dessa områden omöjliga att bruka då inget skogsbruk får bedrivas i en nyckelbiotop utan samråd med Skogsstyrelsen samt att inga FSC-anslutna skogsbolag köper virke från nyckelbiotoper vilket i praktiken medfört ett brukandeförbund av skogen utan någon som helst ersättning till skogsägaren.

Tack vare Centerpartiets förhandlingar med regeringen under hösten med krav på stärkt äganderätt i skogen ska detta nu äntligen få ett slut. Fortsättningsvis ska de områden vi skapat med så höga naturvärden skyddas med frivillighet, fler möjligheter till olika skyddstyper och snabb ersättning till markägaren. Detta kommer att göra att vi även fortsättningsvis kan kombinera bevarandet av höga naturvärden och brukandet av skogen som är grundbulten i omställningen till ett fossilfritt samhälle.

Jessica Ulander (C), stolt skogsägare och riksdagskandidat

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan