Annons

Annons

Annons

Strömmingskrisen

Fiskare uppgivna – krympande fiskebestånd hotar branschen

Det har rått brist på strömming under julen. De lokala kustfiskarna har inte kunnat förse kunderna med fisk, och det tänkta fredningsområdet som skulle hjälpa strömmingsbestånden att återhämta sig blir inte av.

Text

– Vi är deprimerade egentligen, men vi kan inte ge upp heller, säger Carl-Åke Wallin.

Han är ordförande för producentorganisationen Kustfiskarna Bottenhavet och fiskar själv i Nordanstig. Han representerar alla de småskaliga fiskare längs med norra Sveriges kust som under hösten försökt få till ett fredningsområde för strömmingen. Men från näringsdepartementet och havs- och vattenmyndigheten har det varit tyst.

– Hade det blivit ett fredningsområde så hade det varit avstängt vid det här laget, men vi har inte hört någonting. Vi är för små, säger Carl-Åke Wallin med en suck.

Annons

Carl-Åke Wallin är själv yrkesfiskare.

Bild: Kristoffer Pettersson, Arkivbild

Annons

Kustfiskarna vill akut freda det området där den svenska strömmingen övervintrar för att få större och fler fiskar nästa säsong. En yta på ungefär tio till tjugo distansminuter, det vill säga tio procent av Bottenhavet, under tre månader varje år. Och de får uppbackning av alla fyra länsstyrelser längs med Norrlandskusten.

Medelvikten på strömmingen har nämligen minskat kraftigt, och storleken på strömmingen i Bottenhavet är så pass liten att den är nära gränsen för att inte kunna producera några ungfiskar enligt forskning från Statens Lantbruksuniversitet (SLU).

Mängden strömming som fångats av de kustnära yrkesfiskarna i Västernorrland har gått från över 180 ton år 2018 till drygt 50 ton 2021. Siffrorna visar fångsten fram till den 31:a juli vardera år eftersom den senare statistiken för 2021 inte är klar ännu.

Arkivbild. David Jonsson, fiskerikonsulent på länsstyrelsen.

– Till detta ska man tillägga att yrkesfiskarna la ner mer ansträngning både 2020 och 2021. Något har hänt med strömmingen och fisket har blivit sämre för de kustnära yrkesfiskarna, säger David Jonsson, fiskerikonsulent på länsstyrelsen i Västernorrland.

EU sänker fiskekvoten för strömming i Bottenhavet och Bottenviken med fem procent i år, där Sverige har tillstånd att ta upp drygt 20 000 ton strömming och Finland får ta upp drygt 111 000 ton strömming ur havet.

Och det är just där som problemet ligger. Området som kustfiskarna och länsstyrelserna vill freda ligger på EU:s vatten, mitt emellan Sverige och Finland. Där har varken Sverige eller Finland rätten att själva bestämma över fredningsområden eller fiskekvoter utan besluten tas gemensamt av EU:s medlemsländer.

Annons

Annons

Surströmming. Under julen har de lokala yrkesfiskarna inte kunnat tillgodose efterfrågan på strömming från sina kunder.

Bild: Robbin Norgren

Och det tar ett tag. Först måste platserna där bestånden rör sig hittas, sedan ska det provfiskas och nu avvaktar Havs- och vattenmyndigheten (HaV) den genetiska analysen från de internationella forskarna. För det räcker inte med att bara Sverige säger att det inte längre finns någon stor strömming i havet.

– Finland delar inte den bilden. Kustfiskarna där menar att det finns stor strömming, så då behöver vi mer data för att övertyga dem. Hårda vetenskapliga data, säger Gry Sagebakken, utredare på HaV.

Finland har 80 % av fiskekvoten i Bottenhavet så för att få till åtgärder för strömmingen i EU behöver de stå bakom Sverige. Att införa ett fredningsområde akut, som kustfiskarna och länsstyrelserna vill, är inte möjligt enligt Gry Sagebakken.

Redan 2008 konstaterade forskare att bara 3 % av strömmingen i Bottenhavet nådde över 20 cm i storlek.

– Vi måste veta vad det får för effekt på beståndet. Strömmingen är väldigt mobil, vi måste inleda en dialog med Finland men innan dess måste kunskapsinhämtningen vara klar. För även om vi skyddar beståndet på en plats så kan samma bestånd fiskas på en annan plats, säger Gry Sagebakken.

Myndigheten tittar även på hur mycket som skulle kunna kapas i fisket för att beståndet ska återhämta sig, och en stor fråga som det internationella forskningsrådet nu tittar på är hur vi får större strömming.

Annons

Enligt modellen för maximal hållbar avkastning som fiskekvoterna räknas utifrån så tas bara hänsyn till mängden fisk i havet, inte storleken. Där arbetar HaV för att få till en förändring och har bett forskningsvärlden ta fram en ny modell.

Annons

– Vi skyndar långsamt, de måste få ta den tid de behöver och vi vill få resultaten så fort det går, säger Gry Sagebakken.

Carl-Åke Wallin berättar att yrkesfiskarna nu ska försöka att själva komma till tals i EU.

Bild: Kristoffer Pettersson, Arkivbild

Kustfiskarna hävdar däremot att tiden håller på att rinna ut och att besluten redan borde ha varit tagna.

– Det är många fiskare som kommer lägga ner om inget händer, EU komplicerar alltihop och vi kan inte göra någonting annat än att försöka komma till tals i EU-gemenskapen, och det tar lång tid, säger Carl-Åke Wallin.

Hans Frölander driver bondhamns fisk strax söder om Härnösand, han är uppgiven när vi når honom på telefon.

– Låt dem tömma skiten. Jag har gjort så mycket nu, jag orkar inte mer, säger Hans Frölander, yrkesfiskare.

Hans Frölander driver bondhamnsfisk strax söder om Härnösand.

Bild: Gunnar Stattin

Fakta

Fångst av strömming i Västernorrland av de kustnära yrkesfiskarna*

2018: 182 363 kg
2019: 183 263 kg
2020: 90 132 kg
2021: 52 465 kg

*siffrorna visar fångsten t.o.m. den 31:a juli varje år.

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan