Annons

Annons

Annons

Annons

Företagsklimatet i Ö-vik blir allt sämre

Insändare
Vill kommunledningen i Ö-vik förbättra företagsklimatet?

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Undersökningen om företagsklimatet i Örnsköldsvik har under hösten väckt många röster i etern. Företagare bekräftar i flera artiklar resultatet som speglas i svaren på enkäten. En frustration råder över att inte kommunledningen – både politiker och tjänstepersoner – tar in och lyssnar på signalerna. På allvar.

Anna Hedensjö Johansson, Regionchef Svenskt Näringsliv Västernorrland.

Bild: Izabelle Nordfjell

I januari skickas enkäten ut på nytt igen. Precis som det gjorts senaste 20 åren. Den skickas till 400 företagare i Örnsköldsvik. Stora som små fångas upp, senast var det 201 företagare i Örnsköldsvik som svarade. Det är svaren från dessa som sedan förmedlas av mig i mitt uppdrag som regionchef för Svenskt Näringsliv till politiken och till tjänstepersoner.

Annons

Annons

I flera artiklar under hösten har kommundirektören i Örnsköldsvik uttryckligen sagt att det är Svenskt Näringsliv som organisation som tycker det som förmedlas. Här är ett tydliggörande på sin plats. Det är alltså inte organisationen Svenskt Näringsliv som står för svaren, utan det är näringslivet i Örnsköldsvik som gör sina röster hörda.

Grundläggande för att få till ett riktigt bra företagsklimat är lyhördhet, handlingskraft och vilja att förbättra från ledningen i kommunen. Faktum är att fler kommuner än någonsin i Sverige senaste åren förbättrat sitt företagsklimat. När Timrå kommun, med Norrlands bästa företagsklimat, tog sin an sin målsättning sneglade man med beundran på Örnsköldsvik för att sätta riktning. Örnsköldsviks företagare förtjänar bättre.

Med det säger jag inte att det inte görs satsningar och att kommunen inte träffar företagare. Jag försöker hela tiden sätta lampan på det positiva som görs för att hjälpa kommunen att kommunicera det.

Nu senast satsningen på plattformen ”Jobba & Lev” vilket kommer hjälpa företag att hitta medarbetare med rätt kompetens. Internt har man satsat på serviceinriktad myndighetsutövning med hjälp av föreningen ”Tillväxt & Tillsyn”. Kommunen är också aktiv i Näringslivsrådet för att fånga viktiga pusselbitar för näringslivet för att nämna några.

Alla dessa satsningar är positiva och ligger helt i linje med att förbättra företagsklimatet. Så varför inte proaktivt fånga och synliggöra detta lite mer kopplat till enkätsvaren i undersökningen?

En sak är säker, större kulturella och organisatoriska förändringar förutsätter ett tydligt och engagerat ledarskap. Framgångarna som syns nu i Kramfors, Sollefteå och Härnösand speglar just detta. Kommunen och näringslivet har krokat arm och tar sig fram tillsammans. Det ger resultat och skapar en tillit, positiv utveckling och tydlighet i rollerna. Kommunen sätter förutsättningarna och företagen skapar jobben och tillväxten. Det är i högsta grad även görligt i Örnsköldsvik, bara man vill.

Annons

Annons

Anna Hedensjö Johansson, Regionchef Svenskt Näringsliv Västernorrland

SVAR DIREKT

Anna Hedensjö Johansson (AHJ) skriver i sitt inlägg att det inte är organisationen Svenskt Näringsliv (Sv.N) som tycker saker om näringslivsklimatet i Örnsköldsvik, utan det är företagen som genom Sv.N får förmånen att göra sina röster hörda. Här är vi inte överens.

Sv.N är en medlemsorganisation som företräder sina medlemmar. Det är alltså inte så att enkäten ställs till alla företag, utan det är enbart 3,1 procent av kommunens företag som har svarat. Sen är det naturligtvis så att Sv.N medlemsföretag är viktiga för Örnsköldsvik, precis lika viktiga som alla andra företag i vår kommun. Hon skriver vidare att vissa saker behöver förtydligas, och det är bra. Här är vi överens, skillnaden är att vi vill förtydliga olika saker.

Kommundirektör Magnus Haglund svarar på Svenskt Näringslivs insändare.

Bild: Robbin Norgren

Det stora problemet med Sv.N är dock inte enkätsvaren utan rankinglistans uppbyggnad. Rankinglistan är medvetet konstruerad så att den förstärker skillnader mellan kommuner och vill skapa spridning, vilket inte är en korrekt bild av verkligheten. Den är också uppbyggd så att den gynnar storstadsregionerna. Av de 33 högst rankade kommunerna i Sverige (ingen Norrlandskommun platsar här) är det enbart sex stycken som inte är kopplat till en storstadsregion. Däremot om man tar bort statistikdelen, som är marginellt påverkansbar för en kommun, så ändras rankingen markant. Detta vill inte AHJ kännas vid, utan pratar enbart om andra saker, som till exempel vikten av dialog, men det finns väl ingen som på allvar tror att det är lättare att få prata med politiker och tjänstepersoner i Nacka än i Pajala? Pajala ligger för övrigt sist i landet, 290:e plats, dialog eller inte.

Annons

Annons

Bristen på kommunikation med företag är alltså INTE orsaken till att Norrlandskommunerna ligger så långt ner. Rankingens uppbyggnad gör att kommuner i Norrland och glesbygdsområden blir kraftigt nedvärderade. De fyra Norrlandslänen har tillsammans 44 kommuner och deras sammanlagda rankingresultat blir plats 185. Ta till exempel Skellefteå som investerar och expanderar som aldrig förr och ändå har plats 204. Detta är orsaken till att AHJ pratar om ”bäst i Norrland” snarare än bäst i landet – det är nämligen omöjligt för vår del av landet att komma högt på listan.

Jag förstår att AHJ blir nervös när fler och fler företagare uttrycker att listan inte är relevant och inte ger en rättvisande bild. Listan är ju själva grunden för Sv.N påverkansarbete. Sv.N har lyckats med att ge bilden av att man äger och definierar näringslivsklimatet. Så är det inte. En mycket mer rättvisande bild vore att samköra Sveriges Kommuner och Regioners egen mätning av de företag som faktiskt har haft med kommunerna att göra. Om man dessutom korsar detta med SCB medborgarundersökning om hur man trivs att arbeta och bo i en kommun så får man en annan och mycket mer rättvisande bild av vart det är bra att driva företag.

Så länge Sv.N envisas med denna konstruktion på sin rankinglista borde man helt enkelt uppmana sina medlemmar att lämna Norrland och flytta sin verksamhet till storstadsregionerna. Jag är däremot övertygad om att det går alldeles utmärkt att både leva, bo och driva företag i norra Sverige.

Att dialog och samtal mellan kommunen och dess företagare är viktigt, det tycker både jag och säkerligen AHJ, men tyvärr är det så att Svenskt Näringsliv inte är rätt organisation att vara språkrör för dessa samtal. Örnsköldsvik är värt mer än att behöva låta någon annan äga vår berättelse om hur vi har det, den berättar vi bäst tillsammans, kommun, medborgare och våra företag.

Magnus Haglund, kommundirektör Örnsköldsviks kommun

Annons

Annons

Till toppen av sidan