Annons

Annons

Annons

Insändare
Inför en koldioxidbudget för hela kommunen

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Kommunstyrelsen antog den 7 september i år en ny klimatstrategi. I den klimatstrategi som antogs, saknar vi emellertid en plan för hur hela kommunen ska kunna minska sina CO2-utsläpp, vilket är en naturlig del i kommunens ansvar.

Bild: TT, Izabelle Nordfjell

”Koncernen ska vara aktiv och i samverkan med andra aktörer driva på och möjliggöra platsens utveckling mot klimatneutralitet. Det innebär att koncernen uppmanar övriga andra verksamheter och medborgare att följa koncernens ambitionsnivå.”

Det som man tagit beslut om, mål för kommunkoncernen, utgör bara någon procent av hela kommunens utsläpp. ”Uppmaningen” ovan saknar konkretion och ett aktivt ledarskap i denna viktiga fråga. Kommunen, som styrs av folkvalda representanter för hela kommunens befolkning, bör ta ett större ansvar och faktiskt leda arbetet aktivt.  

Annons

Annons

De privata företagen i Örnsköldsvik har redan gjort oerhört mycket och nu måste vi alla hjälpas åt i det fortsatta viktiga arbetet som gäller vår lokala miljö. Det är inget som kommer att ske automatiskt de sista åren före 2030 eller 2040, vi måste börja redan nu! 

I dag är alla medvetna om vad som håller på att hända och många av oss har barn och barnbarn med en framtid som vi just håller på att äventyra. 

Därför har undertecknade, Per Sundin och Ulf-Åke Oldenborg den 17 december, lämnat in ett medborgarförslag om detta – att likt som fler och fler kommuner runt om i Sverige redan har gjort – skapa en egen lokal koldioxidbudget tillsammans med Klimatsekretariatet som visualiserar den återstående koldioxidbudgeten och dess relation till kommunens pågående utsläpp på ett pedagogiskt sätt. 

Klimatsekretariatet är en oberoende och ej vinstdrivande organisation som digitaliserar, visualiserar och populariserar klimatvetenskap och klimatstatistik. Vår kommun får en budgetrapport författad av forskare vid Uppsala universitet och ger en sammanfattning av den forskning och de beräkningar som ligger till grund för lokala koldioxidbudgetar, samt en nulägesbild av koldioxidbudgeten i Örnsköldsviks kommun. 

Här kan användaren – politikern, tjänstemannen eller invånaren – på ett enkelt sätt via internet fördjupa sig i hur Örnsköldsviks kommuns utsläpp fördelar sig sektorsvis och årsvis. Alla kan dessutom se hur budgeten påverkas relativt olika framtidsscenarion. Men kanske viktigast av allt: det är i Climate Visualizer som kommunens koldioxidbudget uppdateras löpande. Det möjliggör en kontinuerlig utvärdering och målstyrning av kommunens väg mot Parisavtalet. 

Vi ser därför fram emot att se om kommunfullmäktiges ledamöter har det mod som behövs för att inleda arbetet omgående – en investering i vår framtid för mindre än 3 kronor per invånare. 

Per Sundin och Ulf-Åke Oldenborg

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan