Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Nya vattenpriser i Ö-vik

Insändare
Replik: ”Vi är trygga med den nya anläggningsavgiften”

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Bild: Hampus Berglund Svensson, Christian Larsen

Annons

Svar på insändare ”Hutlösa kostnader när Miva bygger ut VA-nätet” (ÖA 5/12).

I Örnsköldsvik har allt fler på senare år bosatt sig permanent i tidigare fritidshusområden vilket ställer ökade krav på reningen av avloppsvattnet och en säker tillgång till dricksvatten. Utifrån lagen om allmänna vattentjänster beslutade därför ett enigt kommunfullmäktige i november 2020 att kommunalt vatten och avlopp på grund av hälso- och miljöskäl ska ordnas i flera områden. Det område där behovet bedömts vara störst är Nyänget och Paddal.

Som huvudman för kommunalt va är det Mivas uppgift att bygga ut vattentjänster i de områden som kommunen beslutar om utifrån gällande regelverk. På grund av geografiskt utmanande terräng innebär det kraftigt ökade kostnader att förse fastigheterna i de beslutade områdena med va. Därför behöver anläggningsavgiften höjas, det vill säga den engångsavgift fastighetsägaren betalar vid anslutning. Det är viktigt att påpeka att fastigheter med liknande storlek och vattentjänster betalar lika mycket för anslutning oavsett var i kommunen de ligger. Kostnaden för att ansluta en fastighet till kommunalt va är alltså densamma oavsett om den ligger i Nyänget, på Kusthöjden eller i Solberg.

Annons

Annons

Va-taxans viktigaste uppgift är att fördela kostnaderna på anslutna fastigheter på ett, som det heter, ”rättvist och skäligt” sätt. För att ”mäta” det utgår vi från fastighetens nytta av att vara ansluten till kommunalt va och de kostnader som fastigheten ger upphov till.

Tomtyteavgiften ska betala en del av kostnaderna för ledningsdragningen. Tvärtemot vad insändarskribenten anger så varierar Mivas kostnader beroende på tomtyta, eftersom ju större fastighet, desto större är kostnaden rent generellt för ledningsdragning till fastigheten.  I ett bostadsområde med stora tomter så är kostnaden per fastighet högre än i ett område med mindre tomter eftersom vi behöver anlägga fler meter ledning. Det här är en modell som fungerar på övergripande nivå, och kan inte alltid översättas till exakt rättvisa för en enskild fastighet.

Tomtyteavgiften är branschstandard och används av en majoritet av svenska kommuner. Mivas taxemodell har inte ändrats sedan 1972 och Mivas nya anläggningsavgift följer det normalförslag som tagits fram av Svenskt Vatten och som rekommenderas för alla kommuner för att leva upp till lagen om allmänna vattentjänster. Vi är trygga med den nya anläggningsavgiften eftersom den bygger på principer som diskuterats utförligt inom va-sektorn, tillämpats av många kommuner och i ett flertal sammanhang prövats rättsligt. Inte heller avgiftens nivå är unik utan fullt jämförbar med andra kommuner i vår region med liknande utmaningar.

Annons

Som va-huvudman och utförare av kommunens beslut om va-utbyggnad samt med en taxemodell som följer branschen har vi svårt att lösa den uppgift vi fått på ett annat sätt. Sedan har vi självklart förståelse och respekt för att det är en stor kostnad för de flesta fastighetsägare. Trots detta betalar fastighetsägaren 40 procent av kostnaderna inom kommande utbyggnadsområdena. Resterande del finansieras av brukningsavgifter från alla som är anslutna till kommunalt va.

Jim Sundelin, ordförande Styrelsen för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan
Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy