Annons

Annons

Annons

Annons

Oljeutsläppet i Härnösands hamn

Insändare
Replik: Välkommen till oss på HEMAB och utveckla vår verksamhet ytterligare

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

■ Replik på insändaren "Tydliga varningsklockor kring HEMAB – extern utredning krävs".

"Insändarskribenten föreslår extern arbetsmiljöutredning och översyn av verksamhetsrutiner, underhållsplaner och hantering av information. Allt detta gör vi nu", skriver HEMAB i en replik.

Bild: Jakob Sköld

I en insändare publicerad den 30 november väcker signaturen Civ. ing. en hel del intressanta frågor.

Till att börja med finns en slutrapport över händelseförloppet med oljeläckaget vid kraftvärmeverket att tillgå via tillsynsmyndighetens diarium och dessutom i kortare format i en nyhet på vår hemsida. Där beskriver vi hur vi arbetar med underhåll och fastslår att det var en oförutsedd händelse men vi tillstår dessutom att vi borde ha haft larm för att upptäcka den oförutsedda händelsen. Därför upprättar vi nu bredare riskanalyser i hela vår verksamhet, som även fångar in det oförutsedda.

Annons

Annons

En grundprincip i vår kommunikation är att vi ska vara transparenta gentemot medborgarna i Härnösand men inte bidra till spekulationer utan kommunicera det vi faktiskt vet. Därför ställer vi upp på alla intervjuförfrågningar från media och publicerar själva information löpande i våra egna kanaler. I tider av fake news och brist på källkritik, är korrekt och lättbegriplig information oerhört centralt. Därför är det viktigt för oss att bidra med just detta.

Insändarskribenten föreslår extern arbetsmiljöutredning och översyn av verksamhetsrutiner, underhållsplaner och hantering av information. Allt detta gör vi nu samtidigt som vi rekryterar kompetens till bolaget. Trots den kritik som framförs har drygt 200 kandidater känt sig manade att bidra i vår verksamhet och vi har ett stort antal välutbildade och meriterade potentiella medarbetare att välja bland med både lokal, regional och nationell anknytning. Detta visar att vi är en attraktiv arbetsgivare och en motor i maskineriet att locka nya skattebetalare till Härnösand vilket bidrar till kommunens utveckling.

Kanske finns insändarskribentens ansökan också i högen? Lösningsförslagen som presenteras är redan på gång men det finns säkert fler kloka inspel att lyssna till. Om inte, går det alltid bra att skicka en spontanansökan till oss och bli en del av att utveckla vår verksamhet ytterligare.

Insändarskribenterna, från vänster Marcus Tärnvik, Lena af Geijerstam Unger och Fredrik Olsson, vid en pressträff tidigare om oljeläckan.

Bild: Gunnar Stattin

Lena af Geijerstam Unger, vd HEMAB

Marcus Tärnvik, affärsansvarig Energi, HEMAB

Fredrik Olsson, chef Kund och marknad, HEMAB

Annons

Annons

Till toppen av sidan