Annons

Annons

Annons

Annons

Oljeutsläppet i Härnösands hamn

Insändare
Tydliga varningsklockor kring HEMAB – extern utredning krävs

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Dieseloljan som läckte ut från HEMAB:s kraftvärmeverk fick saneras.

Bild: Jakob Sköld

Annons

Fem kubikmeter dieselolja har läckt ut i hamnbassängen från en cistern på HEMAB:s kraftvärmeverk.

Enligt HEMAB har en mekanisk tätning i en oljepump gått sönder och det är klarlagt att tätningen inte bytts på 18 år. Tätningarna brukar behöva bytas i intervallet 3-6 år.

Enligt HEMAB:s vd, Lena af Geijerstam Unger, var det en händelse som inte borde hända men uppenbarligen kan hända (SVT Västernorrland 18/11 2021).

Sannolikheten att haveriet skulle hända var inte stor och vi hade inte förväntat oss det här, säger Fredrik Olsson, kommunikationschef på HEMAB (SVT Västernorrland 13/11 2021).

Med uteblivet underhåll/utbyte av gummitätning måste sannolikheten ha varit mycket hög för det haveri som nu inträffade. Det kan bara ha varit en fråga om NÄR det skulle inträffa och inte OM det skulle inträffa.

Annons

Annons

Marcus Tärnvik, affärsansvarig för fjärrvärme, framför till SVT Västernorrland den 18/11 att haveriet var oförutsett och att det är den huvudsakliga förklaringen till att man missade det. Han menar vidare att HEMAB tillämpar konditionsbaserat underhåll och därigenom optimerar HEMAB verksamheten ekonomiskt och resursmässigt.

Enligt HEMAB verkar det inte vara av betydelse att intervallen för byte av den uttjänta packningen med råge överskridits då bolaget sägs tillämpa konditionsbaserat underhåll? Konditionsbaserat underhåll kallas mer allmänt för tillståndsbaserat underhåll och är ett förebyggande underhåll som utförs innan fel uppkommer. Metoden bygger på att tillståndet av anläggningsdelen kan mätas. När kontrollerade HEMAB statusen för oljepumpens packning? Troligen aldrig. Av den information som framkommit bör HEMAB:s underhållsmetod snarare hänföras till akut underhåll, det vill säga underhåll görs när haveriet redan skett. Att mer allmänt tillämpa underhållsåtgärder när skada, haverier, redan skett är väsentligt dyrare än planerat underhåll. Resultatet av uteblivet underhåll ser vi nu med ett pärlband av haverier.

Analyseras tillgänglig information för avloppsläckan vid simhallen där 25 000 kubikmeter avloppsvatten pumpades ut i fjärden framkommer samma bild av otydlighet och desinformation.

Annons

Avloppsläckan i Härnösand för drygt en månad sedan där 25 000 kubikmeter avloppsvatten läckte ut.

Bild: Jakob Sköld

Annons

HEMAB är i båda haverifallen anmält för miljöbrott.

HEMAB:s ledning tävlar om att vara otydlig och ge ut information som innebär att inga fel har begåtts av HEMAB. HEMAB ägs av kommuninvånarna och det är en självklarhet att HEMAB:s ledning måste ge oss ägare tydlig och rättvisande information och utan dimridåer.

Ovanstående hantering av nämnda haverier, tillsammans med uppgifter om dålig arbetsmiljö, att cirka 30 personer lämnat HEMAB de senaste åren, tystnadskultur, medför att varningsklockorna ringer tydligt.

Att den politiska ledningen inte har agerat i en allvarlig situation är högst anmärkningsvärt. Vi måste kräva att ledningen omedelbart tillsätter en extern utredning för att se över HEMAB:s organisation, arbetsmiljö, verksamhetsrutiner, underhållsplaner samt hantering av information vid haverier.

Civ. ing.

Annons

Annons

Till toppen av sidan