Annons

Annons

Annons

Annons

Västernorrlands län

Insändare
S, L och M: BUP har undantagits från kravet på budget i balans

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Låt oss vara tydliga. Barn ska inte tvingas vänta länge på vård om de mår psykiskt dåligt. Ungefär två barn i varje skolklass har varit i kontakt med BUP – barn och ungdomspsykiatrin i Västernorrland. Allt fler barn och unga upplever dålig psykisk hälsa och därför har vi ökat budgeten för BUP, under perioden 2018 till 2022, med 14 procent.

Men utvecklingen under pandemin innebär att det krävs ytterligare insatser till de som behöver det mest:

■ Barn- och ungdomspsykiatrin har undantagits från kravet på budget i balans. Vi har prioriterat om och BUP får gå med underskott för att kunna träffa så många barn och unga som möjligt.

Annons

Annons

■ Primärvården använder en del av sitt överskott, fem miljoner kronor, till insatser för barn och familjer. Till exempel till utökat föräldrastöd och sömnskola för barn men också till fortbildning av primärvårdens kuratorer.

■ Barn- och ungdomspsykiatrin måste bli mer effektiv. Fler besökstider för barn och unga, fler digitala tjänster och att använda rätt insats för rätt behov är några utvecklingsområden man arbetar med.

Det finns ingen snabb och enkel lösning på utmaningarna. I dag är det nationell brist på psykologer och specialistläkare som har både kunskap och erfarenhet kring barn och ungas psykiska hälsa. Det innebär att enbart ekonomiska tillskott inte är en fungerande lösning.  Det krävs också andra lösningar, därför gör vi mer.

Under 2022 kommer Barn- och Ungdomsentrén öppna i länet, där barn och unga kan få stöd tillsammans med hela familjen, för lättare och medelsvår psykisk ohälsa. Att må dåligt är aldrig lätt, men för många kan det vara tillräckligt med kortare, fokuserade insatser i ett tidigt skede och det är vad Barn- och ungdomsentrén är till för.

Politiskt vill vi se vilka förändringar som behövs i den specialiserade inneliggande vården. De barn vars behov bäst möts med vård på sjukhus ska få den bästa vård vi kan ge. Barnens behov ska vara i fokus, i enlighet med barnkonventionen. Här är det förvaltningen som har ansvaret att komma med förslag och vi hoppas få se dessa inom kort.

Annons

Vi kan inte hoppas att BUP ensamt ska kunna hantera ökningen av barn och unga som mår psykiskt dåligt. Här behövs skolan, föreningar och hela samhället. Genom ”Uppdrag Psykisk hälsa” arbetar Sveriges kommuner och regioner gemensamt. Nationella behandlingslinjer, forskning och metodutveckling gör att vi kan agera med trygghet och veta att det som görs också kommer innebära förbättringar i vården för våra barn och ungdomar. För varje dag ett barn måste vänta är en dag för mycket.

Elina Backlund Arab, Socialdemokraterna Region Västernorrland

Marianne Oscarson, Moderaterna Region Västernorrland

Camilla Nilsson, Liberalerna Region Västernorrland

Annons

Annons

Till toppen av sidan