Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
Rätt stöd i skolan till barn med autism minskar utanförskapet

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Autism- och Aspergerförbundet har tagit fram tre förslag till kommunpolitikerna för att skapa bättre förutsättningar för barn med autism i skolan.

Bild: Christoffer Landgren

Annons

Cirka 500 skolbarn med autism går i Västernorrlands skolor och i dag når färre än fyra av tio elever med autism i landet målen i svenska, engelska och matematik, visar Autism- och Aspergerförbundets skolenkät. Många elever med autism har en hög frånvaro från skolan och riskerar att fastna i psykisk ohälsa och i förlängningen i arbetslöshet. Förutom det personliga lidandet är kostnaden för detta stor – nationalekonomen Ingvar Nilsson har räknat ut att ett år av hög skolfrånvaro för en elev i genomsnitt leder till ett utanförskap som kostar samhället en halv miljon kronor.

Annons

Annons

Vi på Autism- och Aspergerförbundet har därför tagit fram tre konkreta förslag till Västernorrlands kommunpolitiker för att skapa bättre förutsättningar för barn med autism:

■ Utbilda rektorerna i autism. Rektorerna på kommunens skolor ska ha tillräcklig kunskap om autism för att kunna organisera, planera och resursfördela stödet till elever med autism. Ta hjälp av till exempel Specialpedagogiska myndigheten för att ta fram utbildningsmaterial och råd till rektorer.

■ Bygg autismvänliga skolor. Fram till år 2026 ska cirka 1 400 förskolor och skolor byggas i Sverige. Se till att principen om universell utformning finns med som ett krav vid ny- och ombyggnation av skolor för att skapa avskalade miljöer som minskar mängden sinnesintryck, har ljudisolering och ger utrymmen för återhämtning. Det gynnar alla elever och vuxna i skolan.

■ Värna rätten till särskilt stöd. Se till att det finns tillräckligt många små särskilda undervisningsgrupper så att alla barn som behöver kan få en sådan plats. Har ett barn omfattande behov av särskilt stöd skall tilläggsbelopp tillämpas på ett sätt så att barnet inte förlorar rätten till extraordinära stödåtgärder.

Gunilla Sundblad, förbundssekreterare på Autism- och Aspergerförbundet

Annons

Annons

Till toppen av sidan