Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
Risk att utredning om gårdsförsäljning blir en partsinlaga

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

För tredje gången utreds det nu om man kan tillåta gårdsförsäljning av alkohol utan att riskera Systembolaget. Det är främst två partier som driver frågan med motivet att det ska ge arbetstillfällen på landsbygden och att det inte har någon alkoholpolitisk betydelse. Men vad vill man egentligen? Handlar det egentligen om att värna och stimulera småskalighet på landsbygden? Nä knappast, utan det är betydligt tyngre intressenter som ligger bakom kraven på gårdsförsäljning.

Bild: Henrik Nyblad

Sanningen är att man inte enbart kan ge landsbygdsföretag tillstånd att driva gårdsförsäljning, utan alla som vill tillverka egna alkoholdrycker måste ges tillstånd. Givetvis blir det mest intressant att driva tillverkning och försäljning där flest människor bor och det är i våra större städer och mest tättbefolkade regioner. Där finns dessutom redan en mängd minibryggerier och erfarenheter. Effekten kommer med största sannolikhet att bli marginell för landsbygden.

Annons

Annons

Ser man till vilka intressenter som ligger bakom kravet på gårdsförsäljning så är det Visita (branschorganisation för hotell, restaurang och besöksnäring) och LRF (Lantbrukarnas Riksförbund), men det är intressant att bakomockså finns också stora alkoholföretag, som The Absolut Company, som ser en stor marknad öppna sig. De säljer råspriten som sedan den lokala tillverkaren fixar till som sitt varumärke. Det handlar i grund och botten inte om en övertygelse om att stödja landsbygdsföretag utan målet är att avskaffa Systembolaget. Skulle det trots allt inte vara målet, så blir det resultatet. Varför?

Av den enkla anledningen att EU har i dag gett Sverige tillstånd till att ha Systembolaget som ett monopol på grund av att det värnar folkhälsan. Med den mångfald av försäljningsställen som skapas så försvinner monopolet. Folkhälsan mår inte bra av mera alkohol! Ju mer tillgänglig alkoholen är, desto mer konsumeras. Ökar alkoholkonsumtionen så ökar alkoholskadorna, och jag har aldrig hört någon som vill ha mer alkoholskador.

Just nu finns det en pågående utredning om gårdsförsäljningen. Uppdraget är i grunden omöjligt om man både ska införa gårdsförsäljning och kunna ha kvar Systembolaget. Mest anmärkningsvärt är att i utredningen finns fler intressenter för alkohol, än personer med kunskap inom området. Redan i starten finns en farhåga om att det riskerar att bli en partsinlaga än en kunskapsbaserad utredning. Alla som vill skapa en bättre folkhälsa måste stå upp för att det i Sverige inte införs någon gårdsförsäljning för det kommer att leda till allt mer lättgänglig alkohol och därmed större konsumtion som in sin tur leder till mera alkoholrelaterade skador.

Olle Häggström, IOGT-NTO

Annons

Annons

Till toppen av sidan