AnnonsHärnösands kommun

Film, föreläsningar och fasadbelysning – så uppmärksammas En vecka fri från våld i Härnösand: ”Den där extra frågan kan göra stor skillnad”

Vecka 47 arrangeras En vecka fri från våld med aktiviteter och evenemang runtom i Sverige. I Härnösand, där kommunen förra året antog en nollvision mot våld i nära relationer, planeras för både viktiga föreläsningar och färgstark fasadbelysning.

Anna-Karin Hasselborg, är våldsförebyggande samordnare på Härnösands kommun.

Den 25 november varje år arrangeras Orange Day, FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor. Veckan som Orange Day infaller har i Sverige, på initiativ av organisationerna Unizon och MÄN, utsetts till En vecka fri från våld för att belysa arbetet mot våld i nära relationer.

Att Härnösand uppmärksammar veckan kommer verkligen att synas. Bland annat kommer flera offentliga byggnader belysas i en helt ny färg, berättar Anna-Karin Hasselborg, våldsförebyggande samordnare på kommunen.

– Bland annat landshövdingeresidenset och konsthallen kommer att ljussättas med orange fasadbelysning. Orange representerar en värld fri från våld mot kvinnor och flickor, och vi hoppas att fler ska bli medvetna om det stora samhällsproblem som våld i nära relationer utgör.

Klicka här för att läsa mer om kommunens nollvision och handlingsplan för våld i nära relationer

Som ett led i att uppmärksamma problemet har Härnösands kommun även tagit fram en kampanjfilm, som bland annat kommer att finnas på kommunens hemsida och sociala medier.

Målet är att de som själva är utsatta ska veta var de kan söka hjälp

– Filmen kommer att belysa hur våld i nära relationer kan starta, att det kan drabba vem som helst och hur vi alla med hjälp av vårt civilkurage kan bidra till ett tryggare samhälle genom att säga ifrån. Härnösands kommunfullmäktige tog förra året ett enhälligt beslut om en nollvision mot våld i nära relationer, och en stor del av det brottsförebyggande arbetet handlar om just kunskap. Målet är att de som själva är utsatta ska veta var de kan söka hjälp, men också att fler ska lära sig hur man identifierar problemet i sin egen omgivning. Det kan göra att man vågar fråga sina vänner och bekanta hur de faktiskt mår, och den där extra frågan kan göra stor skillnad.

Ingen ska utsattas för eller uppleva våld i nära relationer – läs mer kommunens handlingsplan här

Officiellt pågår En vecka fri från våld mellan den 22 och 28 november, men i Härnösand smygstartar man aktiviteterna redan den 21 november, berättar Anna-Karin.

– På söndagen arrangerar Kvinnojouren och Tjejjouren en informationsdag på Härnösands Teater. Utöver att berätta om sina verksamheter erbjuder jourerna en gratis föreläsning med polisen och författaren Simon Häggström, som är specialiserad på brott som rör prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Bland de andra föreläsningar man kan ta del av under veckan anordnar kommunen också en riktad mot Härnösands idrottsföreningar, med fokus på hur en förening kan arbeta för att skapa en trygg idrottsmiljö för alla.

Denna text är en annons producerad av Bonnier News Brand Studio och inte av Allehanda.ses redaktion. Vill du veta mer om hur vi arbetar med denna typ av material får du gärna kontakta oss på cm.native@bonniernews.se
Till toppen av sidan