Annons

Annons

Annons

Annons

Örnsköldsvik

Läsartext
Stark koppling mellan alkohol och psykisk ohälsa – föreläsning med IOGT-NTO i Ö-vik

Under dagarna 6-14 november har det arrangerats Psykeveckan här i Örnsköldsvik. En vecka som erbjudit många fantastiska föreläsningar, filmvisningar och som startade med hälsoloppet.

Detta är en läsartext.

Föreläsaren Per Leimar från IOGT-NTO.

Annons

Målsättningen med veckan är att öka kunskapen om de psykiska sjukdomarna, och framför allt ge varje människa inspiration att se och agera. Alla kan vi göra något. Arrangör av Psykeveckan har varit Samordningsförbundet, Örnsköldsviks kommun, Region Västernorrland och organisationerna Attention, RSMH, IOGT-NTO, Svenska Kyrkan, Pingstkyrkan och Filmstudion.

Annons

Många av föreläsningarna har varit personliga berättelser som beskriver när Livet vänder. På torsdagsförmiddagen hade vi från IOGT-NTO möjlighet att erbjuda föreläsningen Psykisk ohälsa och alkohol med Per Leimar, utredare på centrala kansliet. En föreläsning med mycket fakta, och skrämmande insikt att alkoholen förvärrar många av sjukdomarna.

Foajen i pingstkyrkan där ett flertal av arrangörerna har sina utställningar.

Annons

Sedan åtta år tillbaks har en internationell grupp av forskare producerat forskningsrapporter med teman som Alkohol och Våld, Alkohol och Äldre, Alkohol och Cancer, Alkohol och Graviditet med mera. Det finns ingen rapport direkt kring Alkohol och Psykisk ohälsa, men det berörs i flera av rapporterna, vilket var Pers utgångspunkt tillsammans med WHO:s handlingsplan.

Det finns naturligtvis en koppling mellan alkohol och depression. Hög alkoholkonsumtion kopplat till att utveckla depression. Alkoholbruk kan förvärra depression och försvåra behandling samt att depression kan leda till ökad alkoholkonsumtion. En fakta som förvånade publiken är kopplingen alkohol och demens. Har man ett högt berusningsdrickande i ungdomen ökar risken för tidig demens med ungefär fem gånger.

Per tog även upp samsjuklighet i sin föreläsning. Kroniska sjukdomar – både föregår och följer psykisk ohälsa, som hjärtsjukdom, diabetes, cancer. Personer med psykiatriska tillstånd dör 20 år tidigare – i kroniska sjukdomar, enligt WHO:s rapport.

Annons

Ett konstaterande är att detta verkligen inte var någon munter föreläsning. Det allra viktigaste är det förebyggande arbetet, hur kan vi minska konsumtionen av alkohol. Men det förebyggande arbetes förbannelse, är att de som blivit hjälpt vet inte om det. De som levt i missbruk eller psykisk sjukdom kan berätta om vändningen i livet, och dessa berättelser fängslar oss, vilket är svårt att göra med det förebyggande arbetet.

Föreläsningen i Pingstkyrkan hade samlat nästan 90 personer, som förhoppningsvis sprida kunskapen och det kanske sker några små steg.

Olle Häggström

Annons

Annons

Till toppen av sidan