Annons

Annons

Annons

Annons

Sänkta hastigheter på E4

Trafikverkets sänkta hastigheter får inte stoppa vår utveckling

Trafikverket bromsar den regionala utvecklingen när man sänker hastigheterna på Europavägarna till 80 km i timmen. Och regeringen måste satsa mer på säkrare vägar om man menar allvar med att hela Sverige ska kunna utvecklas. Regeringens senaste inriktningsbeslut för satsningar på infrastrukturen bär namnet ”Framtidens infrastruktur – hållbara investeringar i hela Sverige”.

Bild: Louay Bygdén Shameh, Ingmar Reslegård

Det ligger helt i linje med riksdagens övergripande transportpolitiska mål: att säkerställa en god transportförsörjning i hela landet.  Tyvärr upplever vi att ambitionerna och satsningarna inte riktigt förverkligas i vår del av Sverige. Ett viktigt område som påverkar förutsättningarna för näringslivet och invånarna är standarden på våra vägar.

Annons

Annons

Frågor kring hastighet och säkerhet är viktiga både för att undvika olyckor och för att vi snabbt ska kunna förflytta oss. Allt för långa restider gör att människor slutar pendla och flyttar eller byter arbete. Rekryteringsmöjligheterna för våra företag försämras. Trafikverket vill minska antalet döda på vägarna genom sänkta hastigheter, men medger att mötesseparering vore det bästa sättet att göra det på. Fördelen med mitträcken är att hastigheten då inte bara kan bibehållas utan faktiskt ökas. Det minskar restider och ökar säkerheten.

Regeringen måste sätta av mer pengar om vägarna ska kunna göras säkrare med mittseparering. I sin plan har regeringen anslagit 1 miljard kronor för att stödja regionerna i mittseparering på statliga vägar som regionen ansvarar för. Tyvärr räcker inte det och såvitt vi känner till har inte satsningen förverkligats i våra regioner. Staten har två jämbördiga mål i transportpolitiken: att infrastrukturen ska vara tillgänglig, användbar och bidra till utveckling i hela landet och att transporter ska vara trafiksäkra och hållbara. Båda målen är viktiga. Men politiken med sänkta hastigheter gör att det ena målet eftersträvas på det andra målets bekostnad.

Genom att sänka hastigheten på delar av E4 och riksväg 87 och 90 i Ångermanland bromsar Trafikverket utvecklingen i vår del av Sverige. Regeringen och Trafikverket bör tillsammans ta fram en plan som beskriver i vilken takt vägarna ska mötessepareras och hur det ska finansieras. Under tiden behöver annat göras för att öka säkerheten med bibehållen hastighet. Till exempel att åtgärda farliga korsningar, säkrare gång- och cykelpassager och förbättrad ytbeläggning.

Annons

Annons

Även driften av våra vägar, som till exempel bra vinterväghållning, kan minska olycksrisken. Vår uppmaning till regeringen är alltså att göra halt i arbetet med att sänka hastigheten på våra viktiga vägar. Se i stället till att ta fram en plan och finansiering för hur vägarna kan mötessepareras. På så sätt kan olycksriskerna minska och samtidigt förbättras tillgängligheten i trafiken. Först då kan vi ta budskapet på allvar att regeringens och riksdagens satsningar på infrastrukturen gäller i hela Sverige.

Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande, Härnösand

Malin Svanholm (S), kommunstyrelsens ordförande, Kramfors

Johan Andersson (C), kommunstyrelsens ordförande, Sollefteå

Per Nylén (S), kommunstyrelsens ordförande, Örnsköldsvik

Glenn Nordlund (S), regionstyrelsens ordförande, Västernorrland

Annons

Annons

Till toppen av sidan