Annons

Annons

Annons

Hotellplanerna på Kanaludden i Härnösand

Insändare
Hotellet på Kanaludden har fått kompromissa för att få plats på för liten yta

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Ett bygglov finns nu för hotellet på Kanaludden i Härnösand så nu kan man se hur detta är tänkt att bli mer i detalj. Flera äldre frågetecken kommer tillbaka. Är tomten lämplig och tillräckligt stor? Är tomten tillräckligt tillgänglig för ett hotell? Blir det en tillgång för simhallsmiljön?

Hotellet på Kanaludden ligger på en plats där det inte får plats, anser insändarskribenten Tom Risberg och får svar direkt av Jon Hillgren på Härnö gin hotell.

När man tittat på entréplanet mot Brunnshusgatan (huvudentrén) består denna sida till 60 procent av inlastnings- och avfallsutrymmen, som måste betjänas av tunga fordon vars enda infart går över entrézonen till hotellet. Framkörning till hotellet delas med simhallen och är mycket trång. En buss som stannar här blockerar hela infarten från annan fordonstrafik och kan alltså inte stanna i direkt anslutning till hotellentrén utan får köra längre bort. Taxi kan inte heller stanna här utan att blockera infarten för sop- och leveransbilar. Parkering för gäster kan inte tillhandahållas i anslutning till entrén eller hotellet utan får bli på andra sidan simhallen eventuellt där boulebanorna nu ligger. 

Annons

Annons

Att inget garage finns för gäster hänger sannolikt ihop med att hotellets källarplan ligger strax ovan havets normalnivå med fläktrum under den nivån. Med tanke på kommande sannolika höjning av havsnivån känns denna placering mycket tveksam.

"Hotellet innebär också med sin storlek och höjd att simhallen inte längre får den omgivning som det huset en gång ritats för", skriver insändarskribenten.

Hotellet är åtta vångar högt huvudsakligen för att tomten inte medger en lägre byggnad med samma lokalarea. Huset är placerat 10 meter från simhallen med resultat att husets långsida mot simhallen i ett par våningar täcks av simhallsfasaden. Här ligger hotellets entré, bar- och loungeutrymmen på entréplan och ginlounge och pausutrymmen till konferensvåningen på överplan – utrymmen som just inte får ta del av det som betraktas som ett exklusivt läge då man valt att lägga hotellkök, matsalar och konferensutrymmen mot kanalen. 

Tomten är uttalat för liten för en sådan här anläggning och entréförhållandena har inte kunnat göras rimligt goda. De kompromisser man tvingats göra rimmar knappast med kommunens önskan om ett mer exklusivt ”destinationshotell”. Hotellet innebär också med sin storlek och höjd att simhallen inte längre får den omgivning som det huset en gång ritats för. Simhallens arkitektur behöver ett parklandskap för att dess utseende skall komma stadsmiljön till godo så som en gång avsetts.

Härnösand har i motsats till många andra städer tillgänglig mark i attraktiva lägen som skulle kunna rymma ett hotell, men man har valt att lägga det där det inte får plats utan att man måste avstå från många för ett hotell viktiga kvalitéer. Hur blev det så? Kan verkligen en spaavdelning på simhallen ha den attraktionskraften?

Annons

Annons

Det pratades i inledningen av detta projekt om att Härnösand behövde mer hotellkapacitet för att kunna härbärgera evenemang som då istället förlades till Södra berget i Sundsvall eller Hallsta i Sollefteå. Har man nått dit eller är detta ett hotell som bäst kvalar in bland alla andra normala småstadshotell?

Tom Risberg

■ SVAR DIREKT:

Antagen detaljplan är resultatet av en demokratisk process där allmänheten har haft möjlighet att lämna synpunkter. Så har skett. Detsamma gäller hanteringen av sökt bygglov som godkänts av Härnösands kommun. Bakom detaljplanen och gestaltningen av hotellet står en rad experter: Samhällsplanerare, trafiksakkunniga, arkitekter och tekniska konsulter både från Härnösand och andra delar av landet. Allt för att bygga ett så bra, funktionellt och hållbart hotell som möjligt.

Vi har bland annat arbetat med Arkitekterna Krook & Tjäder som hitintills har ritat och formgett över 600 hotell. De kan hotell. Och de har expertis när det gäller allt från att rita funktionella hotellrum till att skapa väl fungerande flöden i och kring hotell. Av naturliga skäl har inlastningen placerats mot norrsidan av hotellfastigheten, likaså avfallshanteringen. Dessa vetter mot Hemabs pumphus och den trafikzon som skapats i gällande detaljplan. Det har tidigare och kommer fortsättningsvis att gå alldeles ypperligt att angöra med en buss till avsedd yta framför simhallen. Det kommer att finnas plats för i- och urstigning med taxi och personbil.

Jon Hillgren på Kanaludden där hotellet ska byggas.

Bild: Olle Larsson

Annons

Hotellets exteriöra utformning är framtagen för att bilda en helhet med simhallen och samtidigt lyfta fram de två byggnadernas olika profiler. Arkitektoniska detaljer i glas och plåt ger ljusinsläpp i lokalerna samtidigt som de i samverkan skapar ett behagligt inomhusklimat.

Annons

Byggnadernas förbindelse under mark säkerställer ett tryggt, bekvämt och smidigt flöde av människor alla tider på året.

Spik Studios som har skapat koncept och inredning till många av Sveriges just nu hetaste destinations- och upplevelsehotell. De kan inredning. De kan möblering. De kan destinationer och upplevelser. Tro mig när jag säger att det kommer att bli välkomnande, inspirerande, trivsamt och fyllt med anledningar att mötas och bo här. Och utsikterna kommer att vara goda att blicka ut över såväl staden som havet.

Härnösand har attraktionskraften att locka besökare och nu står vi förväntansfulla inför byggstarten för den hotelletablering som är viktig för många och för regionen som helhet. Hernö Gin Hotell kommer att bli en attraktiv plats för såväl stadens gäster som invånare att besöka.

Jon Hillgren, Hernö Gin Hotell

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan