Annons

Annons

Annons

Annons

Valet 2022 i Örnsköldsvik

Insändare
INSÄNDARE: M, C och KD i Ö-vik: ”Vi förändrar bäst kommunen”

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Lars Eidenvall, gruppledare Kristdemokraterna, Annica Jonsson, gruppledare Moderaterna samt Anna-Lena Lindberg, gruppledare Centerpartiet

Bild: Mikael Nordstrand

Annons

Det är i dagarna 365 dagar – ett år – till allmänna val. Det parlamentariska dagsläget och partiernas relationer till varandra varierar utifrån var i landet vi befinner oss och om det gäller kommun, region eller nationellt.

I Örnsköldsvik har tre partier; Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och tidigare även Liberalerna, tagit för vana att samarbeta och forma ett alternativ till Socialdemokraternas styre. Detta har pågått sedan kommunsammanslagningen i det tidiga 1970-talet.

Några saker är bärande för den politiska gemenskap som Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna utvecklat i Örnsköldsvik:

■ Skatten ska inte höjas och så fort det är möjlig sänkas till en attraktiv nivå.

Annons

■ Vi lägger gemensam budget med som bygger på effektiv organisation och verksamhet.

■ Vi erbjuder samverkan med andra utförare av verksamhet inom hela det kommunala spektrat och kan tänka oss att helt eller delvis lägga ut uppdrag utanför den kommunala organisationen.

Annons

■ Vi ser till hela geografin och vill sprida och samordna kommunal service i kommundelarna.

■ Vi säger nej till storförskolor och storäldreboenden.

■ Vi vill ha ett tillväxt- och näringslivsarbete som på riktigt samverkar med näringslivet.

Tack vare denna samverkan skolas de tre partiernas förtroendevalda i att samarbeta, kompromissa och prioritera i en rad grundläggande frågor kring hur man styr en kommun. Inte minst har detta tagit sig uttryck i en gemensam budget och en handfull utgångspunkter för ett gemensamt styre. Utöver detta bedriver varje parti sitt interna, politiska arbete, driver sina egna hjärtefrågor och utbildar sina egna förtroendevalda.

Vi gruppledare för Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna i Örnsköldsvik vill redan nu göra tydligt att vi avser att samverka inför och efter nästa års val i syfte att bli den största och styrande parten i Örnsköldsviks kommunpolitik. Vår grupp av partier har samlat erfarenhet av att lyhört lyssna på varandra och kreativt söka efter gemensamma nämnare. Erfarenheter som vi ser gör oss lämpade att styra Örnsköldsvik på nya spår utifrån det parlamentariska läge som gäller efter nästa val. Mycket lite talar för att något traditionellt ”block” får majoritet och därför krävs tydlig dialog, samarbetsvilja och konstruktiva kompromisser för att Örnsköldsvik ska växa och utvecklas.

Annons

Annons

Vi bygger bäst tillsammans är slagordet för Örnsköldsvik som såväl platsen som alla politiska partier ställt sig bakom med visionen att växa såväl i antal invånare som inpendlare och nyfikna besökare. Om detta ska bli verklighet kommer en rad kraftfulla beslut att behöva tas, inte minst om kommunala investeringar som möjliggör för företag att etablera sig och växa.

Vi i Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna tror att vi är bäst lämpade att leda en sådan förändringsprocess. Vi har tränat på att samarbeta och kompromissa och nu är det bara ett år kvar till en möjlig nystart för Örnsköldsvik!

Anna-Lena Lindberg, gruppledare Centerpartiet

Annica Jonsson, gruppledare Moderaterna

Lars Eidenvall, gruppledare Kristdemokraterna

Annons

Annons

Till toppen av sidan