Annons

Annons

Annons

Örnsköldsvik

Insändare
INSÄNDARE: Mer stress med nya scheman inom omsorgen i Ö-vik

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Örnsköldsvik kommuns så kallade "hälsoschema" för vårdpersonalen på äldreboenden är snarare ett psykiskt ohälsoschema. Speciellt nu när det ska läggas om och personalen ska vårda våra gamla likt scheman som de har i hemtjänsten. Kortare tid, mer spring mellan avdelningar man aldrig varit på. Mer stress för personalen.

Bild: Katarina Vikström

Majoriteten av hyresgästerna är gamla med olika typer av demenssjukdomar. Vissa längre gångna än andra. Att hela tiden ha ny personal kommer dyka upp och vårda och ge stöd kommer göra det förvirrande för våra gamla. Det är stressande för dom och det är inte alls bra. Om det nu är någon som kanske kissar ner sig, så ska dom då få vänta tills deras namn står i pappersbunten. Det är helt fel.

Annons

Annons

Att det råder ont om personal är inte förvånande. Att personal sjukskriver sig på grund av psykisk ohälsa är inte förvånande. Att personal säger upp sig är inte heller förvånande. Jag har hört från massa kollegor att de har jättesvårt att somna på kvällarna för de har jobbet hela tiden gnagande i hjärnan. Känner inre stress av att gå till jobbet. Ligger vakna länge på nätterna för att sedan tvinga sig själva att åka till jobbet. Ska det behöva vara så?

Ingen vill jobba på boenden med hemtjänstschema. Det är inte så man vårdar och ger stöd på äldreboenden. Och enhetscheferna är väl medvetna om att deras personal mår psykiskt dåligt. Men gör ingenting åt det. Tar det inte vidare till dom som sitter högre upp med makten. Men det är som att informationen går in genom ena örat och ut ur det andra. Det handlar om pengar. Precis som allt annat.

Vårdpersonal

SVAR DIREKT

Inom välfärdsförvaltningens verksamheter i Örnsköldsviks kommun, finns ett politiskt uppdrag att skapa fler heltider för medarbetare inom vård och omsorgsyrket.

Därför pågår nu ett pilotprojekt på Rosenbackens vård- och omsorgsboende med syfte att skapa påverkningsbar schemaläggning för enhetens medarbetare. Det schemaplaneringsverktyg som används i projektet är Time Care planering. I detta arbete finns ett begrepp som beskriver hälsosam schemaläggning, inte hälsoschema. Vad som är hälsosam schemaläggning kan schemamässigt se olika ut från individ till annan. I sammanhanget är det viktigt att framhålla betydelsen av medarbetarnas egna ansvar och känslan av att vilja vara delaktig i sin egen arbetstid.

Annons

Annons

När det gäller omsorg av våra äldre planeras insatser utifrån behov. För att kunna ge hjälp på de tider när våra äldre behöver hjälp, finns detta planeringsverktyg till grund så att verksamheten kan ge hjälpen när den behövs. Inga arbetspass kortas ner för att spara pengar, utan systemet bygger på att vi schemalägger medarbetare när behoven finns.

Förändring av vård och omsorg för att klara framtidens utmaningar kräver delaktighet från alla inblandade från chef till medarbetare. Det kräver också delaktighet från våra äldre. Verksamhetens medarbetare behöver vara rustade för att klara de förändringar som framtidens vård och omsorg kommer att ställa på verksamheten. För att säkerställa detta har man inom projektet på

Rosenbackens vård och omsorgsboende har en arbetsgrupp med tillhörande styrgrupp samt facklig samverkan som träffas kontinuerligt för att ta vara på åsikter och önskemål. En utvärdering av projektet kommer också att genomföras.

Carina Vestin, avdelningschef särskilt boende, Örnsköldsviks kommun

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan