Annons

Annons

Annons

Härnösand

Insändare
INSÄNDARE: Välj en engagerad församlingsmedlem i kyrkovalet i höst– inte en partipolitiker

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Är du medlem i Svenska kyrkan och har fyllt 16 år? Då har du rätt att delta i valet till Svenska kyrkan den 19 september. Valet gäller kyrkofullmäktige i den församling eller det pastorat där du bor, stiftsfullmäktige i det stift din församling tillhör och kyrkomötet, som är den nationella nivån. Vilka vill du ska ledan kyrkan?

Skribenten uppmanar väljarna i höstens kyrkoval att lägga sin röst på nomineringsgrupper utan koppling till de politiska partierna i kommun, region och riksdag.

Bild: TT, Jessica Ivarsson

Under hösten 2020 uppstod en konflikt inom stiftsstyrelsen i Härnösands stift. Flera av ledamöterna ville avsätta biskop Eva Nordung och händelsen rubricerades sedan som Biskopsbråket. Agerandet har satt sina spår i arbete inför höstens val, något som Tidningen Ångermanland rapporterat om.

Annons

Annons

Konflikten i vintras fick konsekvenser, både för stiftet som helhet och för församlingarna i Härnösands pastorat. Under tiden september – december 2020 har 40 procent fler utträden noterats än under samma tidsperiod 2019 i Härnösands domkyrkoförsamling. Säbrå församling såg en fördubbling av antalet utträden under samma period. Alla utträden kan förstås inte kopplas till biskopsfrågan, men mycket tyder på att många valt att lämna Svenska kyrkan med motiveringen att det är för mycket partipolitik som styr i det sammanhanget. En konflikt av detta slag som pågått mellan biskopen och ledamöter i stiftsstyrelsen skadar självklart förtroendet för Svenska kyrkan i sin helhet.

Valet i höst gäller arbetet i Svenska kyrkan. Det har ingenting med vare sig lokal- eller rikspolitik att göra. Därför är det viktigt för mig som väljare att de som kandiderar är personer som själva är engagerade inom kyrkan som aktiva församlingsmedlemmar, personer som vet och förstår hur Svenska kyrkan är organiserad på de olika nivåerna och som respekterar denna ordning. Den som nomineras till en förtroendepost i Svenska kyrkan ska nämligen arbeta för kyrkan, inte för ett politiskt parti.

Sedan Svenska kyrkan upphörde att vara en statskyrka år 2000 har det bildats flera nomineringsgrupper som inte har någon bindning till de olika riksdagspolitiska partierna. Frimodig kyrka (FK), Öppen kyrka (ÖKA) och Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK) är tre av dessa nomineringsgrupper. Kandidater i dessa grupper är engagerade kyrkomedlemmar som vill vara med och leda och styra kyrkan, utan att ha den som plattform för en politisk karriär inom kommun, region eller riksdag.

Annons

Med en röst på någon av dessa gruppers kandidater ökar möjligheten att kyrkans förtroendevalda är kyrkligt engagerade personer. Personer som vill ge av sin tid och sitt kunnande för att de tar sin kristna tro på allvar och för att de anser att kyrkans grundläggande uppgift i samhället är att i ord och handling sprida evangeliet om Jesus Kristus.

Knapp Anna Eriksson, för POSK i Härnösands pastorat

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan