Annons

Annons

Annons

Förslaget: minska antalet deltidsbrandmän i Örnsköldsvik

Insändare
INSÄNDARE: LRF: Rädda kvar brandmännen på landsbygden

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Till samtliga folkvalda politiker i Örnsköldsviks kommun angående föreslagna förändring av personalstyrka vid Brand & Säkerhet i Mo, Sidensjö, Trehörningsjö, Gideå och Björna.

Bild: Angie Gray

Annons

De föreslagna förändringarna i bemanningen av räddningstjänsten, vilket innebär en numerär nedskärning såväl lokalt som på totalen, väcker stor oro bland oss som bor och verkar utanför Örnsköldsviks centralort. Det är allmänt känt att en kort inställelsetid är avgörande för utgången av de flesta allvarliga olyckstillbud. En god lokalkännedom och lokal närvaro säkerställer kortare inställelsetider vilket kan vara det som avgör utgången av en livräddande insats och förhindrar stora förödande skador på enskild egendom.

Annons

Nedskärningarna enligt förslaget slår extra hårt mot Mo där bemanningen helt upphör, men även Sidensjö, Trehörningsjö, Gideå och Björna får kraftig försämrad beredskap. Den förslagna lägre nivån av bemanning omöjliggör på vissa håll olika insatser på grund av säkerhetsskäl.

Vi är positiv till en förstärkning av räddningstjänsten i centrala Örnsköldsvik men det får inte ske på bekostnad av tryggheten för boende och verksamma på landsbygden. Vi är helt övertygad om att förslaget på längre sikt kommer leda till mätbara försämringar men att det på kort- såväl som på långsikt leder till en markant ökad otrygghet bland boende och verksamma på landsbygden. Förslaget visar inte på några betydande ekonomiska besparingar utan verkar istället kunna leda till ökade utgifter varpå det omgående borde avslås.   

Vi är övertygad om att Örnsköldsviks landsbygd, med dess unika boendemiljöer och många möjligheter att skapa livskraftig försörjning, bär på lösningar till en omställning till ett hållbart icke fossilberoende samhälle. Landsbygden har potentialen att både behålla och locka människor utifrån att flytta till kommunen. Det vittnar inte minst den stora tillströmningen av turister som varit under pandemin där många nya människor att få upp ögonen för Örnsköldsvik med omnejd.

Ska vi alla lyckas nå målen om att vara en kommun i världsklass så är det inte rätt väg att skära ner i basala trygghetsskapande samhällstjänster. Avslå förslaget om nedskärningar!

Josefin Larserud, Ordförande LRF Örnsköldsvik

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan