Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
INSÄNDARE: Vi vill ha ett Västernorrland fritt från våld – dags att ta krafttag mot normerna

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Det räcker nu – det är dags för ett krafttag mot normer som möjliggör förtryck och kränkningar, det är dags för ett jämställt Västernorrland fritt från våld!

Både män och kvinnor utsätts för våld, men den stora gruppen våldsutsatta i nära relationer är kvinnor. Män utsätts i regel för våld i det offentliga rummet av någon okänd, medan kvinnor oftast utsätts inom hemmets väggar av sin man eller tidigare partner.

"Västernorrland är ett län som präglas av landsbygd och glesbygd, något som kan innebära lång väg till samhällets skyddande och stödjande instanser", skriver flera undertecknare.

Visste du att drygt 4 900 barn (10 % av alla barn) i Västernorrland har upplevt våld i sitt hem, och att 5 % av dessa barn upplever det ofta (Källa: Nationellt Centrum för Kvinnofrid). De upplever hotfulla och kränkande ord från pappa mot mamma, de upplever att mamma skriker av skräck eller smärta och de oroar sig för att mamma en dag ska dö av våldet. Det är minst ett barn i varje skolklass som upplever detta i sin vardag, här i vårt län.

Annons

Annons

Sedan 2014 har vi som representerar länets ansvariga myndigheter arbetat för att utveckla arbetet för att bättre uppmärksamma våldet, att i högre utsträckning se till att brottsligheten bekämpas, att våldsutsatta ska få skydd stöd och hjälp, att barn ska få leva fritt från våld och förtryck och för att de som slår ska erbjudas hjälp att sluta.

Vi har kommit en bra bit närmare målet att våldet i nära relationer och mäns våld mot kvinnor ska upphöra men det är fortfarande mycket kvar att göra. Tillsammans arbetar vi för att alla barn och vuxna i Västernorrland ska få sina grundläggande mänskliga rättigheter tillvaratagna, exempelvis:

■ att leva fri från alla former av våld och förtryck

■ att själv få välja livspartner

■ att inte tvingas sälja sin kropp

Vi arbetar strategiskt genom att tydliggöra och förstärka den länsövergripande handlingsplanen mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer och vi arbetar med att fastställa en Jämställdhetsstrategi för ett jämställt Västernorrland där vi strävar för jämställdhet för kvinnor och män, flickor och pojkar.

Det sker även många konkreta insatser såsom samarbeten med fastighetsbolag för att stötta boende i hur de kan agera om de misstänker att en granne utsätts för våld och i skolorna pågår ett arbete kring att förändra synen på machokultur och traditionella könsnormer. Vi behöver jobba både kort- och långsiktigt och vi behöver jobba tillsammans, myndigheter, civilsamhälle, medborgare – det är bara tillsammans vi kan skapa en varaktig förändring med målet att alla medborgare i Västernorrland erkänns samma rättigheter och möjligheter att leva ett liv fritt från våld.

Annons

Annons

Västernorrland är ett län som präglas av landsbygd och glesbygd, något som kan innebära lång väg till samhällets skyddande och stödjande instanser. Vi som uppmärksammar barn och vuxna som utsätts för våld måste agera, vi som hör kränkande ord på en arbetsplats eller på en skola måste gripa in, vi måste ta avstånd till våldet och visa stöd till den utsatta – målet för oss alla måste vara ett jämställt Västernorrland fritt från våld.

Berit Högman, Landshövding för Västernorrland, Länsstyrelsen Västernorrland

Daniel Brodén, Chefsåklagare Åklagarkammaren Sundsvall

Mikael Eriksson, Arbetsförmedlingschef Arbetsförmedlingen

Annika Jonsson, Frivårdschef Kriminalvården

Kenneth Bergqvist, Polisområdeschef i Västernorrland Polisområde Västernorrland

Glenn Nordlund (S), regionstyrelsens ordförande Region Västernorrland

Anna-Belle Strömberg (S), Kommunalråd Örnsköldsviks kommun

Andreas Sjölander (S), kommunalråd Härnösands kommun

Malin Svanholm (S), kommunalråd Kramfors kommun

Johan Andersson (C), kommunalråd Sollefteå kommun

Bodil Hansson (S), kommunalråd Sundsvalls kommun

Stefan Dalin (S), Kommunalråd Timrå kommun

Erik Lövgren (S), Kommunalråd Ånge kommun

Annons

Annons

Till toppen av sidan