Annons

Annons

Annons

Annons

Västernorrlands län

Insändare
INSÄNDARE: Replik: Under hösten kommer ny strategi för Höga kusten-området

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Mia Karlsson och Per Nylén.

Bild: Robbin Norgren, Izabelle Nordfjell

Annons

Replik till Yan B. Strömberg Juth "Vilka planer finns för norra delen av Höga Kusten" (Allehanda 5/6).

Höga Kusten-området är sedan 10 år tillbaka en av Sveriges snabbast växande destinationer gällande besöksnäringsutveckling. En utveckling som varit möjlig genom ett strategiskt arbete och ett bra operativt samarbete mellan olika organisationer, näringslivet och civilsamhället.

Strategiarbete mot 2030 där målet är att fortsatt vara en attraktiv plats att besöka, längta till samt bo och verka på är i full gång. Samtidigt pågår processen med den nationella besöksnäringsstrategin – som kommer presenteras efter sommaren. Att arbeta fram en strategi för ett område med sikte på 2030 är ett teamwork och en strategi är ett ramverk. Under processen har olika intressenter varit med, bland annat Höga Kustens fyra kommuner, näringslivet, Region Västernorrland och Länsstyrelsen Västernorrland. En strategi innebär att man ritar upp en riktning och gemensamma mätbara mål. När man strävar som i vårt fall – precis som landhöjningen – alltid en nivå till, är ”hur:et ” det viktigaste. I Strategi 2030 för Höga Kusten har vi identifierat fem övergripande strategiområden som behandlar exempelvis attraktionskraften i området, hur vi samverkar och stärker varandra, hur vi turistanpassar tillgängligheten och att hållbarhetsperspektivet är med i allt vi gör.

Annons

Annons

Under hösten kommer det viktiga arbetet med handlingsplaner att sättas i gång. Det vill säga – vilka aktiviteter ska vi göra inom de utpekade strategiområdena för att nå våra mål. Handlingsplanerna kommer finnas hos bland annat Höga Kusten Destinationsutveckling och kommunerna – men också hos enskilda företagare och övriga organisationer som är en del av besöksnäringen i vårt område.

Vi ser framemot att presentera Strategi 2030 för Höga Kusten på bred front efter sommaren, processen som sådan – men framför allt de mål och handlingsplaner som kommer växa fram. 2030 är långt bort, men den gemensamma riktningen kommer ta oss mot våra mål, och skapa en attraktiv, tillgänglig och hållbar plats dit alltfler längtar. Tillsammans är nyckelordet – och en av framgångsfaktorerna att vi den senaste 10 års-perioden har mer än fördubblat de kommersiella gästnätterna (ökning med 59 procent) – och tillsammans skapat en omsättning på flera miljarder kronor. En omsättning som skapar jobb, livskraftiga företag och stimulans, vilket gör Höga Kusten till en bra plats att få kalla sitt hem.

Mia Karlsson, vd Höga Kusten Destinationsutveckling AB         

Per Nylén, kommunstyrelsens ordförande Örnsköldsviks kommun

Malin Svanholm, kommunstyrelsens ordförande Kramfors kommun samt ordförande Höga Kusten Destinationsutveckling AB

Annons

Annons

Till toppen av sidan