Annons

Annons

Annons

Insändare
INSÄNDARE: Regionen måste säkra upp vården för allergipatienter

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

150 personer dör i astmaanfall i Sverige varje år. Antal svåra allergiska reaktioner har ökat med 377 procent de sista 10 åren. Astma och allergi är dagens folksjukdom både för barn och vuxna.

Den 17 mars hade Astma och Allergiförbundet stor digital konferens med budskapet att vi önskar ett nationellt allergiprogram, vi som jobbar på regional nivå önskar att regionerna, både politiker och tjänstemän börjar utforma en plan för att säkra upp vården för patienter med allergisjukdom. Vi önskar att allergiråd startas i region Västernorrland där vi som patientförening är delaktig som en start i arbetet. 

Annons

Annons

Under regionala rundabordssamtal med politiker och patientföreträdare var vi alla eniga om att detta måste prioriteras. Under Allergilyftet lyftes också att för att säkra upp att rätt allergidiagnos sätts behövs fler provokationer utföras.

Det bör finnas fem (!) allergologer i region Västernorrland utifrån framtagen statistik efter antal invånare. Idag finns ingen allergolog anställd för vuxna patienter och ingen tjänst att tillsätta. Sen anser vi att det behövs minst tre certifierade astma- allergi- och KOL- mottagningar på våra vårdcentraler för alla som inte behöver specialistvård. Samma rekommendationer som fastställts: certifieringsmodell framtagen av Kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården, 2020.03.09. Först då täcker man upp en stor del av vårdbehovet.

Allergologen sprider även kunskap inom hela regionen och är därmed även viktig för hela kunskapsspridningen för andra yrkesaktiva. Tid för patienterna och utbildning för vårdpersonal inom vårdcentralerna behöver satsas på annars kommer det innebära stora kostnader i framtiden.  Astma och allergi är kroniska sjukdomar dvs. livslånga symtom och förändras i livet pga. olika omständigheter.  Att inte har någon allergolog är som att ha en hjärtavdelning utan hjärtspecialist det skulle aldrig ägt rum eller för den delen fungerat gällande utredning och behandling. Allergologen är grunden till en bra fungerande vård även för vuxna med allergisjukdom och svår astma.

Annons

Vi ser framför oss att primärvården får möjlighet att fokusera på ett stort antal patienter som har behov vård för att slippa drabbas av KOL som äldre eller ökad allergi pga. att vården inte gett rätt vård eller behandling men även att arbete för att anställa eller utbilda allergologer och astma- och allergi- sjuksköterskor. Ny forskning tas fram som innebär ökad livskvalitet för patienter med allergi och astma, ex biologiska behandlingar och nya utredningsmetoder de måste patienterna få tillgång till samt rätt till nära och jämlik vård.

Sanna Sepänaho, ordförande Styrelsen i Astma- och Allergiföreningen region Mellannorrland 

Anette Torvidsson Eriksson, ombudsman

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan