Annons

Annons

Annons

Annons

Kramfors

Insändare
INSÄNDARE: Kvinnojouren i Kramfors går på knäna – hur prioriterar kommunen?

Text: 

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Bild: Catarina Johansson, Emma Wallenius

Annons

Kvinnojouren i Kramfors startade som ett projekt i kommunen för över 20 år sedan och har sedan dess hjälpt utsatta kvinnor att åter känna trygghet. Från början finansierades kvinnojouren med de projektmedel som var avsatta och när projektet avslutades så var det hos socialnämnden, idag välfärdsnämnden,  som de sökte fortsatt finansiering. I begynnelsen fanns en s.k. nätverksgrupp där olika sektorer kunde nyttja varandras erfarenheter och råd såsom polis, vård, socialtjänst, kurator m.m. Det upplevdes som mycket positivt från jourens sida och man hade ett gott samarbete.

Annons

Jouren lever idag på bidrag och lägger ner mycket tid på ansökningar för att kunna erbjuda kvinnojour i kommunen. Tid som dessutom egentligen borde gå till kvinnorna som söker hjälp. Allt ska redovisas och pengarna är öronmärkta till dess ursprungligt angivna syfte. De kostnader som de har är lönekostnader för den enda anställda, hyra för lokalen och lägenheten, utbildning och andra utgifter i samband med verksamheten.

Annons

De har, oavsett ansökningsbelopp, alltid fått samma summa trots att de ansökt om mer och visat att det inte är hållbart med endast en anställd. Under hösten/vintern 2020 har jouren varit vilande på grund av att man inte haft resurser för att kunna anställa en vikarie för verksamheten. Det är svårt att säga hur många som inte fått hjälp under denna tid. Sedan en tid tillbaka söker kvinnojouren i Kramfors medel från bl.a. socialstyrelsen som delegerat uppgiften vidare till socialtjänsten som söker medel från samma pott. Detta bidrar såklart till en skeptisk fördelning av resurser.

De som mest nyttjar kvinnojourens tjänster är faktiskt socialtjänsten. Samtidigt som jouren går på knäna och lägger sin tid på att söka bidrag samt försöka få kontakt med berörd kontaktperson så förväntas de även stå till tjänst, vid behov, av samma myndighet.

Tittar man på liknande verksamheter i regionen så är det uppenbart att Kramfors kommun inte prioriterar denna högst väsentliga verksamhet. På grund av den kritiska situationen gällande covid-19 är allt fler kvinnor och barn utsatta i sin egen hemmamiljö, dessutom kan man tyvärr inte erbjuda rum för flera på grund av smittorisken. Det har medfört en helt ohållbar situation för kvinnojourerna runt om i landet, som för det mesta är överfulla.

Annons

Sarha Dolfén, Ådalspartiet - Folkets röst

Svar direkt från Malin Svanholm, Kommunstyrelsens ordförande i Kramfors kommun.

Annons

Annons

Till toppen av sidan