Annons

Annons

Annons

Annons

Kramfors

Insändare
INSÄNDARE: (V): Ge amnesti till de unga som omfattas av gymnasielagen

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Vänsterpartiet i Västernorrland begär amnesti för de ensamkommande som omfattas av gymnasielagen.

Bild: Anders Liden, Anders Olsson, Stefan Nolervik

Annons

Hur behandlar regeringen de asylsökande och hur står det till med decentraliseringsviljan egentligen? Asylmottagandet har minskat och därför anser migrationsverket att verksamheten i landet ska koncentreras. Människor flyttas runt som schackpjäser. Enskilda och familjer har redan flyttat flera gånger mellan Migrationsverkets olika boenden. Barnen har ryckts upp från förskolor och skolor.

På många ställen har de asylsökande tagits emot av samhällsgemenskapen, barnen har fått lekkamrater och skolkamrater och lärt sig svenska. I dagsläget gäller det Örnsköldsviks och Kramfors kommuner där drygt 400 personer tvingas flytta. I Örnsköldsvik berörs 30 barn och i Kramfors drygt 90. Detta skapar stor otrygghet, frustration och känslor av hopplöshet. Hur rimmar denna utveckling med politikens vilja att decentralisera statlig verksamhet? Regeringen och Migrationsverket behöver tänka om och se till att det välfungerande service- och utredningskontoret med 24 tjänster som finns i Kramfors ska vara kvar.

Annons

Annons

Med ökad digitalisering, videoteknik med mera behöver man inte längre resa via tåg upp och ner längs norrlandskusten få att få sitt asylärende utrett. Det kanske till och med kan vara så att utredningsresurserna i högre grad skulle kunna placeras i Kramfors? Inflödet av asylsökande till våra glesbygdskommuner har i huvudsak upplevts positivt. Flera asylsökanden har också lyckats skaffa sig jobb, ex inom hemtjänst och äldrevård. Våra mindre kommuner behöver det här tillskottet av exempelvis unga familjer.

Efter uppehållstillstånd och utbildningsinsatser finns det en arbetsmarknad för dem, då vi saknar medborgare i de åldersgrupper som de oftast tillhör. Men hårdnande migrationsbestämmelser stryper möjligheterna till human asylbedömning och sätter upp stora hinder för familjeåterförening. Olika hinder kring uppehållstillstånd, försörjningsplikt, språkkunskaper, samhällskunskap mm, omöjliggör integrationsprocessen i Sverige. Barnperspektivet saknas definitivt trots att barnkonventionen nu är lag i Sverige.

De 5000 ungdomar som haft tillfälliga uppehållstillstånd enligt gymnasielagen riskerar nu att åter utvisas till ex Afghanistan, ett land som är livsfarligt att vistas i. Många ungdomar med utvisningsbeslut lämnar Sverige och flyr till andra länder i Europa för att undvika deportationen till krigshärdarna. Många var bara barn då de kom, som unga vuxna ser de nu sitt hopp om en framtid i Sverige förstöras. Vart tog humanismen vägen? Med den politik som nu förs motverkas integration. Allt fler samhällsforskare pekar på att den utstötningsprocess som högerpartierna och regering nu verkar för kommer att förstärka segregationen och samhällsproblem relaterade till invandring.

Annons

Annons

Så: Behåll statlig verksamhet och migrationskontor även på mindre orter och ge de asylsökande möjlighet att bo kvar på sina nuvarande placeringsorter. Utvisa inte människor till krigsregioner. Ge amnesti till de ungdomar som omfattas av den så kallade gymnasielagen.

Erfan Kakahani, distriktsordförande Vänsterpartiet Västernorrland

Klara Hedin, ordförande Sundsvall

Svante Sörmark, ordförande Timrå

Eva Arph Wernström, ordförande Ånge

Alireza Samadi, ordförande Härnösand

Thomas Lundberg, ordförande Kramfors

Sebastian Nygren, ordförande Sollefteå

Ulrica Ödebygd, ordförande Örnsköldsvik

Annons

Annons

Till toppen av sidan