Annons

Annons

Annons

Annons

Migrationsverket i Kramfors läggs ner

Insändare
INSÄNDARE: S-kvinnor: Öppet brev till Migrationsverket

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

S-kvinnor i Härnösand är upprörda över Migrationsverkets beslut att stänga ner och flytta på människor.

Bild: Ingmar Reslegård, Anders Liden

Annons

Det är med bestörtning och rent av med ilska som vi, S-kvinnor i Härnösand, tar del av det som Tidningen Ångermanland beskriver när det gäller Migrationsverkets planer på förändringar för verksamheten i Kramfors.

Färre människor söker asyl i Sverige och som en konsekvens väljer Migrationsverket att stänga sitt kontor i Kramfors och rycka upp asylsökande familjer från invand miljö och flytta dem till andra städer. Beslutet att lägga ner kontoret i Kramfors innebär inte bara konsekvenser för kommunen, utan också konsekvenser för de familjer som befinner sig i en ansträngande asylprocess. Beslutet grundar sig på rent verksamhetsmässiga skäl och går före humanism och omsorg om andra och kommer att slå hårt mot vuxna och barn som redan är i en pressad situation.

Annons

Det handlar om familjer som mår dåligt på grund av traumatisering, orimligt lång väntan m.m. och innebär ett dråpslag för deras psykiska hälsa och skapar ytterligare försvårande av social inkludering och integration. Det drabbar de familjer som har hunnit skaffa sig ett nätverk i samhälle och skola och beslutet innebär dessutom att benen slås undan för en kommande fortsatt etablering och integrering i Sverige.

Annons

Det drabbar de barn som funnit vänner och trygghet i skolan och sist men inte minst, det drabbar de äldre som påbörjat utbildning och äntligen på andra sätt funnit en pusselbit av sammanhang i sin tillvaro. Migrationsverket väljer dessutom att göra denna omflyttning under en pågående pandemi trots allmänna rekommendationer från folkhälsomyndigheten. De pengar man sparar på att lägga ner verksamheten i Kramfors kommer med all säkerhet framgent att ätas upp av försvårad integration och etablering och framförallt öka människors och barns ohälsa.

Var finns Migrationsverkets skyldighet att följa barnkonventionen, som är en lag i Sverige? En lag där barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn, en lag som tydligt uttalar att alla barn har samma rättigheter och värde, att varje barn har rätt till liv och utveckling och har rätt att uttrycka sin mening och bli respekterad utifrån det. Har ni överhuvudtaget lyssnat till barnen?

Till sist ett medskick till er ansvariga inom Migrationsverket:

Mänskliga rättigheter är grundläggande i Sverige och ska mötas med respekt, och FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna är och ska vara en hörnsten i svensk migrationspolitik.

Härnösands Socialdemokratiska kvinnor

Annons

Annons

Till toppen av sidan