Annons

Annons

Annons

Örnsköldsvik

Insändare
INSÄNDARE: Missuppfattningar och feltolkning av elnätkostnader

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Såväl Liberalerna i Härnösand samt signaturen Inge Watt har nyligen skrivit insändare som behöver bemötas på ett par punkter för att ge en korrektare bild av de investeringar som sker i elnäten.

Annons

Annons

Bild: Anders Olsson

Insändarna vill ge oss uppfattningen att utbyggnaden av vindkraft i norr är orsaken till investeringarna. Därför behövs en mer nyanserad bild av behoven. Stamnätet är i stort behov av reinvestering då stora delar byggdes för cirka 50 år sedan. Sveriges befolkning har ökat med en miljon människor de sista 10 åren, varar de flesta har bosatt sig i storstadsregionerna söder om Dalälven. Där behövs regional- och lokalnäten förstärkas. Detta har intet med vindkraften i norr att göra.

Vidare glömmer insändarna att nämna att söder om Dalälven produceras det redan i dag mera vindkraft än norr om densamma. Staten planerar för ytterligare vindkraftsutbyggnad varav huvuddelen ska ske i södra Sverige som är mycket mer tätbebyggt än i Norrland. Vår överproduktion i norr av el ska ses som en gigantisk konkurrensfördel mot andra delar av landet. Vi ser nu enorma industri investeringar i Norr- och Västerbotten som troligen inte skulle ske om vi inte hade vår produktion av billig och lokalproducerad förnyelsebar el från vatten- och vindkraft.

Annons

När kommer liknande investeringar till Västernorrland? Vi ser embryon t.ex. företaget Liquid Winds eventuella etablering i Örnsköldsvik, men fler kan komma om vi visar framtidstro och välkomnar nya innovativa företagsetableringar.

Bertil Jonsson (c) Örnsköldsvik

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan