Annons

Annons

Annons

Annons

Västernorrlands län

Insändare
INSÄNDARE: Satsa på vägunderhåll istället för att sänka hastigheten

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Bild: Privat, Oskar Nord

Annons

Sedan 2014 jobbar Trafikverket med att systematiskt anpassa hastigheterna på statliga vägar till vägarnas utformning. Det betyder i klartext att hastigheten på Norrlandsvägarna sänks. Att potthål och sprickor som uppstår när tjälen går ur marken inte lagas. Att mitträcken inte sätts upp i den utsträckning som vore önskvärt. Och att redan långa avstånd blir ännu längre.

Annons

Sänks hastigheten så tar det helt enkelt längre tid att ta sig från A till B. Det är långt ifrån tillfredsställande. Visst är det bra att Trafikverket är måna om säkerheten på våra vägar, och det är lätt att hålla med om att sänkt hastighet ger färre olyckor. Men det retar en norrlänning att man försöker komma undan med att byta ut hastighetsskyltarna istället för att rusta upp vägnätet.

Annons

Ett bra vägnät är viktigt för att bibehålla tillgängligheten, att ha möjlighet att välja att bo på landsbygd och för en bra arbets- och skolpendling. Fortsätter standarden på vägarna att sjunka så urholkas människors möjligheter i vår del av landet. Attraktionskraften för landsbygden minskar när tillgängligheten minskar. Det lokala näringslivet och besöksnäringen tar stryk av illa efterhållna vägar.

Det är fullt rimligt att vägarna i norra Sverige ska hålla en standard som innebär att hastigheterna inte ska behöva sänkas. Det motsatta, att stå vid sidan och titta på medan vägarna blir allt sämre och därefter byta 90-skyltar mot 80-skyltar duger inte. Det rimliga är förstås att vägunderhållet steppas upp och att det sätts upp mitträcken och vidtas andra säkerhetshöjande åtgärder.

Anne-Li Sjölund (C)

vik riksdagsledamot Västernorrland

Annons

Annons

Till toppen av sidan