Annons

Annons

Annons

C-förslaget: skapa skoterleder i Ö-viks tätort

Insändare
INSÄNDARE: Skoterleder i centrala Ö-vik är ett dåligt förslag

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Annica Långvall har skrivit en motion i kommunfullmäktige om att öppna centrala Örnsköldsvik för skotertrafik. Vi i Naturskyddsföreningen anser att det är ett dåligt förslag för miljön.

Bild: Olle Nordquist, Izabelle Nordfjell

Annons

Snöskotrar tillsammans med fyrhjulingar släpper i norra Sverige ut mycket mer koldioxid än inrikesflyget enligt två år gammal officiell statistik. Efter en översyn av Naturvårdsverket har utsläppen halverats för terrängfordonen, men med en rekordstor snöskoterförsäljning och minskat flyg torde utsläppen av växthusgaser åter vara jämförliga. Snöskotern har ingen katalysator och släpper därför ut giftiga och illaluktande avgaser.

Annons

Kommunen satsar nu helhjärtat på att leda E4-trafiken under Åsberget. Ett viktigt argument är att minska mängden hälsovådliga utsläpp i centrum som denna fordonstrafik utgör. Det skulle inte vara positivt för dessa planer om Örnsköldsviks politiker samtidigt släpper in snöskotrar i centrum med mycket större utsläpp av avgaser som är farliga för hälsan. Snöskotern bullrar mer än alla andra motorfordon.

Längs nuvarande E4 får Trafikverket bekosta bullerdämpning i alla fönster om riktvärden överskrids. Vem bekostar bullerdämpning efter de gator där förslagsställaren vill släppa på skotertrafik? I motionen anges att tanken med att tillåta snöskotrar i centrum att göra skoterleder mer tillgängliga så att man kan köra sin skoter från hemmet och inte är i behov av släpvagn för att nå leder.

Vi kan förstå att det skulle underlätta för snöskoterförarna. Men för miljö och övriga samhället/medborgare ser vi enbart nackdelar, då det innebär att luftföroreningar, klimatpåverkan och bullret totalt ökar. En bil släpper ut mycket mindre avgaser än en skoter på samma sträcka. Snöskotrar är inte ett fordon för att kunna ta sig till t.ex. arbetsplatser utan det handlar i Örnsköldsviks tätort om en fritidsaktivitet.

Annons

Hittills har inga skotrar med eldrift sålts i Sverige. Eldrivna snöskotrar skulle inte släppa ut vare sig buller, växthusgaser eller andra giftiga avgaser. Planerna på skotertrafik i centrala Örnsköldsvik bör därför anstå tills större delen av snöskotrarna i Örnsköldsvik drivs med el och då bara gälla just elskotrar. Skotrar med förbränningsmotorer hör inte hemma i en stad av Örnsköldsviks storlek.

Styrelsen för Naturskyddsföreningen i Örnsköldsvik genom Helen Forsgren, Ordförande

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan