Annons

Annons

Annons

Örnsköldsvik

Insändare
INSÄNDARE: Magstarkt av ledarskribent att kräva fortsatt kärnkraftsdrift

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Ringhals, och ÖA:s ledarskribent Tomas Izaias Englund.

Bild: Izabelle Nordfjell

Annons

Tomas Englund tycker i en ledare i fredags att det är ”egendomligt” att kärnkraftsreaktorer stängs. Det är svårt att hålla med med tanke på omständigheterna. Att stoppet i förtid av reaktorer i Ringhals beror på kommersiella skäl vet antagligen Tomas.

Att i det läget kräva att de ändå ska drivas vidare och inte låtsas om orsaken förvånar. Att påpeka att den nuvarande köldknäppen gör det nödvändigt att bland annat köpa kolkraftsel från Polen är väl magstarkt i Sverige som varje år släpper ut 60 miljoner ton CO2, varav en mindre del är ren nöjeskörning. CO2 från inköpt el i år från Polen har storleksordningen 1 000 ton, alltså synnerligen marginell.

Annons

Annons

Frågan är hur mycket det ska kosta att göra att den svenska elförsörjningen helt CO2-säker utan att väga det mot kostnader för andra satsningar på att minska CO2-utsläpp? För visst är det så att CO2 har samma klimateffekt oavsett ursprung?

Styrelsen för Naturskyddsföreningen i Örnsköldsvik genom Helen Forsgren, ordförande

Svar direkt:

Att prata om "kommersiella skäl" och energipolitik samtidigt blir ofta fel. Det visar inte inte minst omröstningen om stängningen av kärnkraftsreaktorerna Ringhals 1 och 2. Med en rösts marginal valde kammaren att inte ge ägardirektiv till Vattenfall om att driva reaktorerna vidare.

Energisektorn behöver långsiktiga spelregler där planerbar elproduktion och systemupprätthållande energislag premieras. Kärnkraften behöver få lika goda villkor som andra kraftslag av den anledningen. I förlängningen skulle det innebära undanträngningseffekter av betydligt mer problematisk import.

Tomas Izaias Englund, politisk redaktör (lib.) för Örnsköldsviks Allehanda

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan