Annons

Annons

Annons

Örnsköldsvik

Insändare
INSÄNDARE: De trotsar snöstormarna för din skull – höj ersättningarna till vägens hjältar

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Förändring krävs för att behålla plogbilarna, skriver insändarskribenterna.

Bild: Jens Stenman

Annons

Vintern är här och det ställer höga krav på landets vinterväghållning. Som vägens hjältar ser vi landets yrkesförare. De som kliver upp och sätter sig i plogbilen när de flesta av oss har flera timmar kvar av vår nattsömn.

Deras uppgift är något som vi ser som självklart, att hålla vägar farbara för att vi ska kunna köra till arbete och dagis, att varor och mediciner ska kunna levereras och att sjukhusen ska kunna fortsätta med sin vård. De som i princip kör alla sina vakna timmar under perioder. En 8-timmars arbetsdag är inte att tänka på. De har dessutom jour stora delar av vintersäsongen och förväntas släppa allt så fort de blir utkallad.

Det spelar ingen roll om det är julafton eller nyår, vardag eller helg, dag eller natt. Det är ett krävande arbete ur flera aspekter som kräver en förstående familj. Ett arbete som dessutom många verkar anse sig ha rätt att klaga på.

Annons

Annons

Vinterväghållningen upphandlas av Trafikverket och kommunerna. Det sköts av en driftentreprenör och utförs av kontrakterade åkeriföretag. Som utförare kan du i de flesta fall inte påverka prioriteringen för när eller vilka åtgärder som ska sättas in utan det är driftentreprenören som gör bedömningen. Det finns flera problem med driften och upphandlingen av vinterväghållningen.

Driftområdena är för stora vilket gör att det bara är fåtal större entreprenadföretag som klarar av att lägga anbud. Få företag vågar och kan stå med resurser som de inte vet om det kommer få betalt för. Vissa vintrar kräver lite plogning och halkbekämpning, andra vintrar ser helt annorlunda ut, och kräver väldigt mycket plogning och halkbekämpning.

Leden från beställare till utförare är för många. Alla led kräver ersättning vilket gör att det inte blir många kronor över till utföraren. Detta har lett till att färre är villiga att ta på sig ett ploguppdrag. Som åkeriföretag förväntas du ständigt stå beredd att rycka ut vilket gör att du inte kan ta på dig andra uppdrag samtidigt som ekonomin inte går runt med den låga grund- och jourersättning som utgår.

Vi ser flera förbättringsområden:

* Sluta upphandla efter principen lägsta anbud vinner. Lägsta pris kommer alltid att bekostas av något annat, ofta förarnas arbetsmiljö. Företag som jobbar med miljö, trafiksäkerhet och arbetsmiljö, ex genom Fair Transport, måste värderas högre för att vi ska nå en hållbar transportsektor.

Annons

* Bryt ut vinterväghållningen och upphandla dessa akuta åtgärder separat i driftområdena.

Annons

* Upphandla direktavtal mellan upphandlare och de aktörer som äger vinterväghållningsresurserna, främst åkerier och lastbilscentraler. En närmare dialog mellan beställare och utförare har flera fördelar.

* Grund- och jourersättning måste höjas för att skapa goda förutsättningar för åkerierna att kunna investera samt skapa drägliga förhållande för de som binder sig att utföra uppdragen.

Sveriges Åkeriföretag Norr

Carina Ahlfeldt

Regionchef

Tord Sandin

Styrelseledamot

Richard Ferm

Styrelseledamot

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan