Annons

Annons

Annons

Insändare
INSÄNDARE: Slaget mot psykiatrin i Ö-vik är förödande – invånarna erbjuds inte en jämlik vård

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Regionens invånare kan i och med senaste sparförslaget inte erbjudas jämlik vård, anser insändarskribenten.

Annons

Att vårdkrisen dränerar psykiatrin är ett faktum. Antalet patienter i psykiatrin ökar explosionsartat. Aldrig förr har den psykiska ohälsan varit större. Tre av fyra svenskar har erfarenhet av egen psykisk ohälsa eller är närstående till någon som är drabbad.

Psykisk ohälsa kan ses som en folksjukdom och omges av både okunskap och brist på uppmärksamhet. Generellt sett har personer med psykisk ohälsa även sämre fysisk hälsa och ökad sjuklighet, både jämfört med patienter med somatisk sjukdom och jämfört med befolkningen som helhet.

Annons

Annons

Sedan mitten av 1960-talet har antalet sängplatser inom den slutna psykiatriska vården minskat stadigt i Sverige. Socialstyrelsens siffror pekar på en dramatisk neddragning, från 36 000 platser år 1967 till cirka 7 000 år 1999. Konsekvenserna av denna utveckling har återspeglats i forskningsrapporter och i massmedier.

Minskningen av den slutna psykiatriska vårdens omfattning har kopplats till hemlöshet, brottslighet och fängelsevistelser samt ökad dödlighet och självmord för dem som tidigare vårdades inom psykiatrin. Nu kommer turen till Örnsköldsvik. Sparförslaget som lagts innebär att alla Örnsköldsviksbor som behöver inneliggande psykiatrisk vård kommer skickas till Sundsvall, vilka i dag ligger på beläggningsstatistik på över 100 procent.

Blanda inte ihop inneliggande vård med förslaget om SPOT som verksamhetschefen talar sig varm om. Ta reda på fakta. SPOT erbjuder endast insatser dagar och kvällar. För dem som behöver slutenvård blir Sundsvalls psykiatri det enda alternativ länet erbjuder.

All statistik visar att det behövs fler slutenvårdsplatser inom psykiatrin. Den som lider av psykisk ohälsa ska aldrig behöva se suicid som den enda utvägen på grund av att inte hjälp finns nära. Det är dags att vi tillsammans skapar en förändring för en jämlik och trygg psykiatrisk vård.

Annons

Regionens invånare kan i och med senaste sparförslaget inte erbjudas jämlik vård. Upptagningsområdet blir stort och antalet vårdplatser få. Vakna! Protestera! Tvinga beslutsfattarna till verklighetsförankrade beslut.

Anhörig och mamma till vårdkrävande

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan