Annons

Annons

Annons

Annons

Hotellplanerna på Kanaludden i Härnösand

Insändare
INSÄNDARE: Hotellet påminner om ett trött fjärrvärmeverk – Härnösand har blivit en Mammons tjänare

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Skiss över det tänka hotellbygget i Härnösand sett från vattnet.

Annons

Med anledning av att hotellbygget på Kanaludden i Härnösand ska verkställas uppstår återigen frågan: varför så fult? Hotellet, som ska byggas i anslutning till den K-märkta Östanbäcken med dess gamla och mycket uppskattade trähusbebyggelse, påminner i utformningen om ett trött fjärrvärmekraftverk. Stilen kallas modernism och har haft så gott som monopol på svensk byggmarknad sedan 30-talet. Modernt? Inte särskilt. Lyckligtvis har många fått upp ögonen idag för alternativ till denna förlegade stil, och det finns nya arkitektfirmor som vågar sig på att utmana betongmonopolet med tilltalande hus byggda enligt klassisk byggnadskonst. Ett hotell med inspiration ifrån både Östanbäcken och det intilliggande badhuset i modernistisk stil hade tjänat som en harmonisk övergång mellan de två stilområdena.

Annons

Annons

Detta dryftades i ett lokalt debattforum på nätet med bister utgång. Den skeptiska sidan fick höra tillmälen som "gnällspikar" med mera, och sedan skedde något märkligt. Tomma fraser upprepades gång på gång av hotellapologeterna utifrån samma schablon: "Man ska inte gnälla. Hotellet är utveckling. Alla kommer få det bättre bara hotellet blir byggt. Hotellet är utveckling."

Istället för ett samtal om hotellets form vart det istället en svärm av hotellanhängare, som inte nog kunde insistera på vilken utveckling det medförde och hur mycket bättre det skulle bli för alla om man bara höll tyst och lät hotellherrarna handla oemotsagda, trots att man inte en enda gång yttrade sig emot hotellets vardande. Här måste man ägna en analys av deras agerande: företagen i Härnösand vill ha mer pengar, och därför behöver de mer kunder, därmed mer sängplatser. Kommunpamparna å andra sidan är positiva på grund av sina ideologiska skygglappar, marknaden framför allt. När pengar är motivationen så kan inga värden i världen stå emot.

Skiss över det tänka hotellbygget i Härnösand sett från staden.

Förespråkarna, vilka övervägande tillhör kommunens socioekonomiska toppskikt, vet dock precis hur dåligt förankrat hotellbygget är bland allmänheten, och riskerar inte att ett samtal finge hela projektet på fall. Det rör sig trots allt om över 7 miljoner kronor per år ur skattebetalarnas fickor enligt koncessionsavtalet. Därför gör man allt för att inte uppmärksamma hotellets sämre sidor, vare sig estetiska eller ekonomiska.

Annons

Annons

Samtalstonen liknar mest en sockenstämma i Janne Vängman-stil, där herrskapet gör sitt yttersta för att stoppa menighetens röster. Storbonden Hultin utbrister: den som inga pengar har tige i församlingen! Direktör Skogström instämmer: det är väl för bövelen ingen demokrati! Något omformulerat, men innehållsmässigt troget källmaterialet. Tvärtom vad vår entreprenörsadel vill få dig att tro så angår stadsbilden oss alla, men som Skogström påpekar så råder det inget folkstyre i frågan.

Kom då ihåg dock att när denna estetiska vagel snart står på plats som landmärke högt över både Östanbäck och domkyrka, då är den lika mycket en representant för vad Härnösand har blivit i själ och väsen: en Mammons tjänare till varje pris.

IEF

Annons

Annons

Till toppen av sidan