Annons

Annons

Annons

Insändare
INSÄNDARE: Ödeläggelsen av svensk elförsörjning fortgår när vindkraften byggs ut

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Det internationella vindkraftskapitalet, myndigheter med politiska direktiv och professionella lobbyister driver på hårt för att ta bort det kommunala vetot mot vindkraft och eskalera exploateringen av landsbygden. Sofia Mirjamsdotter kommenterar i TÅ: ”Om Naturvårdsverket och Energimyndigheten får som de vill – och det lär de få – kommer vindkraften i Västernorrland att öka elproduktionen till tre-fyra gånger mer än idag”. Tyvärr är risken stor att så blir fallet och att den pågående ödeläggelsen av svensk elförsörjning fortgår.

Att ta bort det kommunala vetot riskerar att eskalera exploateringen av landsbygden, skriver Per Fahlén.

Bild: Arkivbild, Micke Engström, Gunnar Stattin

Annons

Lobbyisterna hävdar med stöd av en SIFO-undersökning att det finns ett starkt folkligt stöd för vindkraft. Men givet informationsläget är SIFO-undersökningen meningslös. Allmänheten har matats med vilseledande information och odefinierade säljbudskap som ”klimatsmart”, ”förnybart”, ”hållbart” etc. Myndigheterna har i uppdrag att stödja vindkraft och påkostade säljbroschyrer skickas till hushållen och görs trovärdiga med hjälp av länsstyrelserna, naturvårdsverket och energimyndigheten. Konsumentverket vägrar av samma skäl att hantera vilseledande marknadsföring av vindkraft med den märkliga motiveringen att ”frågan [om kostnad och miljökonsekvens av vindkraft] saknar konsumentintresse”! Majoriteten, som inte berörs av konsekvenserna, sätter sig inte in i sakfrågorna och tenderar att rösta ja medan de som riskerar att få sin livsmiljö fördärvad informerar sig, upptäcker att man blivit grundlurad och röstar nej.

Annons

Sofia Mirjamsdoter påstår ”att elproduktionen måste ställas om är ett ovedersägligt faktum.” Varför måste man ställa om något som fungerar bra till något som är mycket sämre? Nu ersätts lönsamma kärnkraftverk, som finns där de behövs, med olönsamma vindkraftverk som byggs så långt från behoven som möjligt. I relation till kärnkraft medför vindkraft flerfaldigt ökade koldioxidutsläpp, tiopotenser av ökad användning av icke-förnybara resurser, ett mindre hållbart och funktionellt mycket sämre elsystem, kraftigt ökade elkostnader och en ödelagd närmiljö för människor, fåglar och djur i stora områden på landsbygden. Detta går på tvärs mot gällande miljömål! Vad är poängen?

Annons

Svenska kraftnät har i många år varnat för det som nu pågår och forskare på Chalmers har krävt ett omedelbart stopp för vindkraftsutbyggnaden för att rädda vattenkraften. Dess effektivitet, hållbarhet och lönsamhet försämras kraftigt av vindkraften. Dessutom byggs merparten av vindkraft där nätkapacitet saknas. Nätbolag kan neka nya abonnenter anslutning om det saknas nätkapacitet. Det borde även gälla nya producenter!

Avslutningsvis Percy Barneviks sammanfattning av läget då politikerna drog igång cirkusen: ”Vi har i Sverige billig el, vi har ren el, vi har säker el, vi har kort sagt den energiförsörjning som alla andra länder skulle vilja ha. Och vårt huvudsakliga bekymmer är hur vi på kortast möjliga tid ska komma ur denna situation.”

Annons

Per Fahlén, professor emeritus vid Chalmers och ledamot i IVA

■ SVAR DIREKT:

Jag är helt överens med Per Fahlén om att kärnkraft är en effektiv och ren källa till energi. Jag har tidigare ifrågasatt den snabba avvecklingen av vår befintliga kärnkraft. Tyvärr verkar ingen riktigt tro på dess lönsamhet då det inte planeras några nya kärnkraftverk i Sverige. I det läget krävs en omställning från beroende av importerad fossil energi till inhemsk förnyelsebar. Vindkraft är en del av denna omställning, men kommer självklart inte att kunna ersätta kärnkraften på egen hand.

Sofia Mirjamsdotter, politisk redaktör (lib)

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan