Annons

Annons

Annons

Annons

Hotellplanerna på Kanaludden i Härnösand

Insändare
INSÄNDARE: Sluta kalla oss hotellmotståndare för bakåtsträvare – vi använder bara vår demokratiska rätt

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Bild: Arkivbild

Annons

Nu har det hänt igen. Nu har vi cirka 2000 personer, som har en annan uppfattning än kommunledningen om var det på Kanaludden planerade hotellet skall ligga, av Tidningen Ångermanlands ledarsida utpekats som bakåtsträvare. Vi anser att den naturliga placeringen är på Torsvik i närheten av Resecentrum. Det är oförskämt att, bara för att vi har en annan uppfattning, skall kallas för bakåtsträvare. Vi har bara utnyttjat våra lagstadgade och demokratiska rättigheter och överklagat kommunens beslut.

Jag känner mig inte som en bakåtsträvare och jag har, under de cirka 30 år som jag som ledamot, vice ordförande och ordförande suttit i Byggnadsnämnden och på ett aktivt sätt medverkat till att fatta många beslut som lett fram till för både kommunen och enskilda personer positiva resultat. Till de mest inspirerande och intressanta räknar jag det första ridhuset i stan ute i Vangsta och vårt fina Sambibliotek.

Annons

Annons

En placering av hotellet på Kanaludden enligt den nu gällande detaljplanen kommer att medföra allvarliga problem. Jag skall bara nämna två.

Tillgänglig yta för entreer på samma ställe för både badhus och hotell är alldeles för liten. Det går inte att på denna lilla yta åstadkomma en säker trafikmiljö med blandning av personbilar, lastbilar, bussar och fotgängare (både vuxna och skolbarn). En sådan trafikplats brukar av samhällsplanerare kallas ”köttkvarn” på grund av skaderisken.

Kravet att ägaren till det med badhuset hopbyggda hotellet även skall sköta driften av hotellet kan komma att medföra stora problem i framtiden på grund av eventuella intressekonflikter mellan kommunen och hotellägaren.

När Samhällsnämnden (SN) år 2009 planerade en ny detaljplan för badhusområdet fanns i början en byggrätt för hotell med. Vid programsamrådet fick SN in ett tjugotal remissvar där man i cirka 80 procent av dessa var emot att byggrätt för hotell skulle finnas med. Som en följd av detta beslöt SN vid slutsammanträde i början av år 2010 att ta bort byggrätten för hotell. Endast centern reserverade sig mot beslutet.

Avslutningsvis vill jag återigen betona att vi, som har en annan uppfattning än kommunledningen om var det planerade hotellet skall placeras, inte är några bakåtsträvare.

Evert Ljungström (M)

■ SVAR DIREKT:

Nej, Evert Ljungström (M) har missförstått. Det är ju inte han som av ledarsidan utpekas som “bakåtsträvare”. Hade ledartexten riktats speciellt mot Härnösands moderater hade jag förmodligen använt starkare ord. “Utvecklingsantagonister” eller  “tillväxtsabotörer” kanske, men mest troligt helt sonika “företagarfientliga”. För Moderaterna har opponerat sig mot mycket utveckling i Härnösand de senaste mandatperioderna. 

Annons

Annons

Och fortfarande verkar inte Ljungström och resten av partiet greppat att det inte handlar om att ha en annan uppfattning än “kommunledningen” om var hotellet ska ligga.  “Vi anser att den naturliga placeringen är på Torsvik i närheten av Resecentrum”.  Men så bilda ett företag och be kommunen att få bygglov för ett hotell där, då! Hade en entreprenör varit intresserad av den “naturliga placeringen” kan man anta att de hört av sig under alla dessa år. Det har, så vitt ledarsidan vet, inte hänt. 

Susanne Sjöstedt, politisk redaktör (S) på Tidningen Ångermanland ger svar direkt.

Bild: Susanne Sjöstedt

Det finns en enda hotellintressent och han vill bygga vid simhallen. Bara vid simhallen.  Det står alla Härnösandsbor fritt att tycka det är dumt. Att kommunen inte behöver ett riktigt konferenshotell för att trygga arbetstillfällen i kommunen i framtiden. Att det inte är värt det för den åverkan man upplever att det medför Kanaludden. Den linjen har säkert sina anhängare, men dessa försöker inte stoppa bygget genom att bilda opinion och samla stöd.

Nej, samma lilla grupp tar sig bara rätten att å alla Härnösandsbors vägnar sätta sig på tvären och gång på gång på gång överklaga beslut och försena bygget. Känns det helt okej? 

Och att som moderatpolitiker tro sig veta bättre än en lokal företagare hur denne ska nå framgångar i sitt företagande är för övrigt inte ens bakåtsträvande. Det är bara förmätet. 

Susanne Sjöstedt, politisk redaktör (S)

Annons

Annons

Till toppen av sidan