Annons

Annons

Annons

Insändare
INSÄNDARE: Det räcker inte med språk och jobb – integration handlar om social inkludering också

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Integrationen har alltid varit ett omdiskuterat ämne i samhället och på politisk nivå, men jag tycker att debatten går åt fel håll nu när man har börjat använda olika begrepp om sociala kategorier som klan och etnicitet. Debatten bör handla om saker som leder till integrationsproblem, inte om vilken sociala kategorier nyanlända tillhörde innan de kom hit. De som kommer hit vill göra rätt för sig, kunna försörja sig själva och sina familjer, men de får inte rätt förutsättningar för att lyckas.

Det finns säkert flera faktorer som leder till integrationsproblem, men utifrån min erfarenhet finns det två stora faktorer som direkt påverkar nyanländas förmåga att delta i samhället: Begränsad tillgång till information om det nya samhället och begränsat socialt nätverk med den nya kulturen.

Annons

"Integrationsproblemen går inte över bara för att man har ett jobb eller kan språket. Man ska känna sig inkluderad och bli en del av samhället på alla sätt och vis", skriver Osman Saidabdala som kom till Sverige som kvotflykting år 2013 och nu är integrerad i det svenska samhället.

Annons

Jag träffar nyanlända som upplever brist på information om det övriga samhället, utbildning, arbete, boende, välmående och hälsa. Dessutom bor de i segregerad invandrartäta områden vilket leder till utanförskap och att de blir exkluderade från samhällsaktiviteter och demokratiska processer. Jag anser att det i varje kommun borde finnas mötesplatser där nyanlända kan få kontakt med etniska svenskar och orientera sig i samhället. Där de får träffa personer som erbjuder enklare hjälp med att förstå brev, lära sig grundläggande datorkunskaper, hushållsekonomi med mera.

Sverige är mycket välordnat men byråkratin och samhället är svårt att förstå för dem som kommer hit från helt andra kulturer, staten borde samla alla aktuella myndigheter under samma tak så att inte individen behöver knacka dörr hos alla. Det är inte bara språket som är viktigt att lära sig, utan även hur allt fungerar i vardagen. Man ska kunna förstå hur allt fungerar och hänger ihop. Jag upplever att detta är ofta en utmaning som nyanlända invandrare möter som lätt glöms bort, därför vill jag upplysa det. Integrationsproblemen går inte över bara för att man har ett jobb eller kan språket. Man ska känna sig inkluderad och bli en del av samhället på alla sätt och vis.

Den enskilda nyanlända och hela samhället vinner på att integrationen är framgångsrik. Därför tycker jag att åtgärder bör prioriteras redan under asyltiden, vilket inte sker i dag. SFI med samhällsorientering och information om individens skyldigheter och rättigheter borde ges redan under asyltiden från dag ett. Man ska inte behöva vänta på att fått uppehållstillstånd och blir kommunplacerad för att få information om den nya kulturen.

Osman Saidabdala, Kramfors

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan