Annons

Annons

Annons

Annons

Örnsköldsvik

Läsartext
Samverkan för att utveckla Nätradalen – ny styrelse vald i Bygdsam

I Nolaskogs har vi många saker att vara stolta över. En av dem är Bygdsam (Bygden i samverkan) som är ett samarbete mellan näringslivet, föreningslivet och kommunen i våra fyra områden Gideå Älvdal, Grundsunda, Anundsjö och Nätradalen.

I slutet av april genomförde Bygdsam Nätradalen sitt årsmöte, där en grupp av oss samlats på Växtplatsen i Bjästa och andra deltog hemifrån.

Detta är en läsartext.

En bild på fastigheten där Växtplats Nätradalen är belägen, och beskrivning vilka funktioner den fyller.

Annons

Ordförande Thomas Edblad hälsade välkommen och uttryckte glädje av vad som åstadkommits under de fyra år som vi varit verksamma. Skall vi kunna utveckla vårt område krävs samverkan och det är ju Bygdsams ledstjärna.

I verksamhetsberättelsen framgår aktivt arbete med företagarträffar, tillskapande av en ambassadörsgrupp och utveckling av Växtplats Nätradalen som också är en av kommunens Närarbetsplatser. Bygdsam har också varit med som medarrangör till många stora arrangemang i området. Föreningen har haft en omsättning på över 470 000 kronor.

Annons

Annons

Den nyvalde ordförande Olle Häggström. Foto: Ingrid Darj

Till styrelse för kommande verksamhetsår valdes: Ordförande Olle Häggström, som är ett nyval, sekreterare Siv Sandberg och kassör Thomas Edblad. Ledamöter är Stefan Andersson, Ola Byström, Janne Berggren, Josefin Larserud, Ronny Sjögren, Lars Gerdin, Lars Söderberg samt Linnea Egnor Byström som är vald av Örnsköldsviks kommun.

Den kommande verksamheten diskuterades och det finns många viktiga utvecklingsområden. Det gäller att utveckla besöksnäringen i Nätradalen, hur får vi fler att upptäcka vår del av Höga Kusten och att vi kan erbjuda bra service. Vi skall utveckla en ännu starkare stolthet för Nätradalen och där har ambassadörsgruppen och vår hemsida en viktig roll. Det gäller att engagera fler unga i bygdens utveckling. För Bygdsam Nätradalen är det viktigt att vi får fler medlemmar och det gäller såväl företag, föreningar som privatpersoner.

Den avgående ordförande Thomas Edblad, som är kvar i styrelsen och nu som kassör. Foto: Sofie Holmgren

En nyckelperson för Bygdsam Nätradalen är vår samordnare Sofie Holmgren, som har ett finger med i det mesta. De avgående styrelseledamöterna avtackades med en vacker blombukett.

Annons

Den nyvalde ordförande Olle Häggström tackade för förtroendet att få leda Bygdsam Nätradalen. Vi har många utmaningar inte minst så här i coronatider, men tillsammans kan vi. Det finns inget som är omöjligt, men vissa saker tar längre tid.

Olle Häggström

Näraskribent

Annons

Annons

Till toppen av sidan