Annons

Annons

Annons

Besparingarna inom Örnsköldsviks kommun

Revisionens starka kritik mot bokslutet i Ö-viks kommunfullmäktige: "Mycket allvarligt"

Ett flertal nämnder klarade inte sin budget 2019. Detta kritiserades starkt i Ö-viks kommunfullmäktige på måndagen.
– Vi ifrågasätter leveransen av fastställd budget, säger internrevisionens ordförande Anna-Karin Byström.

Text

Bild: Maria Edstrand

Annons

Tidigare i år visade kommunens årsredovisning att resultatet landade på plus 35 miljoner kronor. Det är 49 miljoner kronor sämre än budget och ett flertal nämnder gjorde också stora underskott.

– Trots att vi inte når upp till budgeterat resultat känns det tryggt att vi klarar det lagstadgade balanskravet, sa kommunstyrelsens ordförande Per Nylén (S) när resultatet presenterades.

Anna-Karin Byström är internrevisionens ordförande och berättade på måndagens kommunfullmäktige om synen på 2019 års bokslut. Kritik framfördes mot ett flertal punkter.

– Det bör tas i beaktande att flera av de större nämnderna inte har en verksamhet och en ekonomi i balans. Det är mycket allvarligt, säger Anna-Karin Byström.

Annons

Internrevisionens ordförande Anna-Karin Byström riktade kritik mot nämndernas agerande under 2019. Foto: Privat

Annons

De flesta av kommunens nämnder gick betydligt sämre än budget 2019. Det finns bland annat stora negativa resultat för bildningsnämnden och humanistiska nämnden. Värst är det för bildningsnämnden, som redovisade ett underskott på 43 miljoner kronor.

– Vi har stark kritik mot nämnder som vidtagit åtgärder sent under året och ifrågasätter leveransen av fastställd budget. Vi uppmanar att agera med tydlighet, säger Anna-Karin Byström.

Här är budgetjämförelsen för nämnderna 2019.

En av nämnderna som försökte rädda upp det negativa resultatet var bildningsnämnden.

– Bildningsnämnden tog beslut om besparingar, även om det var sent på året. Vi vet att en del beslut tagits sent och har därför en uppmaning om att alla kamrater i de olika nämnderna ser till att göra vissa saker tillsammans i dialog, säger Per Nylén (S).

Anna-Britta Åkerlind (C) företräder Alliansen i Örnsköldsvik som efterfrågar en tydligare dialog med bland andra kommunalrådet Per Nylén (S) för att landa snabbare i beslut för kommunens bästa. Per Nylén uppmanar i sin tur "kamraterna i nämnderna" att ta beslut genom dialog.

Bild: Maria Edstrand

Trots kritiken tillstyrks kommunfullmäktige ansvarsfrihet, där hela kommunfullmäktige rutinmässigt yrkade bifall till att godkänna bokslutet 2019.

Annons

Annons

Anna-Britta Åkerlind (C) lyfte fram att en utebliven dialog bidragit till att ekonomiska åtstramningar fattats för sent.

– Det är ett misslyckande att beslut fattats alldeles för sent. Och vi ligger sent nu också. Nu handlar det mer om att rädda 2021 än 2020. Vi måste lära oss, säger Anna-Britta Åkerlind.

Alliansen upplever att det ibland blir för svårt att komma fram till konkreta förslag och beslut.

– Det handlar om att föra dialog i tid, säger Anna-Britta Åkerlind (C) och skickar en indirekt syrlig passning till Socialdemokraterna.

Och Socialdemokraterna riktar också indirekt kritik till att Alliansens dialog behöver förbättra. Båda parter är i alla fall överens om att dialogen behöver bli bättre i framtiden...

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan