Annons

Annons

Annons

Annons

Hotellplanerna på Kanaludden i Härnösand

Insändare
INSÄNDARE: Badhusavtalet ger 90 miljoner kronor till Attini och sämre öppettider för allmänheten

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Bild: Gunnar Stattin

Annons

Härnösands kommun har tecknat ett tjänstekoncessionsavtal i vilket avtalas att Attini Hotel AB ska driva simhallen och eventuellt uppföra ett hotell. Avtalet prövas för närvarande av Kammarrätten.

2016 utförde jag en utredning som visade att den påtänkte entreprenören för simhallen, Attini Hotel AB, erhåller cirka 50 miljoner kronor över avtalsperioden på 20 år utan att göra några större förändringar i verksamheten. En förnyad analys, efter att ha tagit del av kompletterande information, ger att entreprenören bedöms få häpnadsväckande cirka 90 miljoner kronor över avtalsperioden. Ett belopp som till stor del kommer att belasta Härnösands skattebetalare. Min bedömning bygger på kommunens eget underlagsmaterial.

Annons

Kommunledningen har trummat ut att en av fördelarna med tjänstekoncessionsavtalet är att tillgängligheten till simhallen skulle öka för allmänheten. Kommunen har nämligen avtalat med Attini att öppettiderna ska öka med minst 10 timmar/vecka.

Annons

Vid en djupgående analys av avtalet framträder en bild som kan sammanfattas enligt följande:

► Allmänhetens tillgänglighet i antal timmar kommer öka med minst de avtalade 10 timmarna per vecka. Dock har dessa timmar i huvudsak lagts på mindre attraktiva förmiddagstider då simhallen har skolsim.

► Öppettiderna för allmänhetens populära kvällssim (mellan 19.30–21.00 på måndag och onsdag) som simhallen haft under många år har helt strukits.

► Öppettiderna för allmänhetens relaxavdelning kommer förkortas under attraktiv kvällstid. Inga tider kommer längre att finnas för allmänheten efter 19.30.

► Öppettiderna för allmänhetens morgonsim sommartid kommer tas bort helt.

► Entreprenören är inte skyldig att driva gym-verksamhet i Spegelns lokaler eller tillhandahålla lokal för Actic. Det är enligt tjänstekoncessionsavtalet upp till Entreprenören hur denne vill nyttja dessa lokaler.

► Vissa föreningar garanteras fortsatt verksamhet i de våta utrymmena (6 st föreningar). Ett antal andra föreningar som i dag har tillträde till simhallens gymnastiklokal har Entreprenören möjlighet, men inte skyldighet, att erbjuda fortsatt tillträde till anläggningen.

Ett av syftena med denna omdisponering av allmänhetens tillgänglighet till simhallen är naturligtvis att med planerad kombination av simhall - hotell får Attini Hotel AB större möjligheter att nyttja simhall och relaxavdelning efter klockan 19.30 för hotellets gäster, utan att allmänheten har tillgång till dessa utrymmen.

Annons

Tjänstekoncessionsavtalet har enligt min mening genomgående utformats till fördel för Attini Hotel AB. Avtalet innebär en svindlande hög kapitalöverföring från kommunen till Attini Hotel AB samtidigt som allmänhetens tillgänglighet till attraktiva bad- och relaxtider minskar.

I tider av krympande resurser för skola, vård och omsorg känns det minst sagt ansvarslöst av kommunen att gå in i ett avtal som dränerar kommunen på skattepengar.

Lars-Erik Eriksson

Annons

Annons

Till toppen av sidan