Annons

Annons

Annons

Besparingarna inom Örnsköldsviks kommun

Sämsta resultatet på fem år för Örnsköldsvik – 49 miljoner kronor sämre än budget: "Står inför stora utmaningar"

Plus 35 miljoner kronor. Det är Örnsköldsviks kommuns resultat för 2019, vilket är det sämsta på fem år.
– Trots att vi inte når upp till budgeterat resultat så känns det tryggt att vi klarar balanskravet, säger kommunalrådet Per Nylén (S).

Text

Örnsköldsviks kommun visar ett resultat som är 49 miljoner sämre än budget, och det sämsta under de fem senaste åren.

Bild: Robbin Norgren, Erik Mårtensson

Annons

Att det är tuffa tider för Örnsköldsviks kommun har Allehanda berättat om tidigare. Det visar sig också i resultatet för 2019. Trots bland annat försäljning av Söränget, vilket gav en reavinst med 20 miljoner kronor, så visar kommunen sitt sämsta resultat på fem år.

Tidigare i år pekade prognosen på ett ekonomiskt resultat på plus 31 miljoner kronor, vilket var 53 miljoner kronor sämre än den budget som fullmäktige fastställt. Nu visar det sig att resultatet blir något bättre än så. Nämligen plus 35 miljoner kronor vilket är 49 miljoner kronor sämre än budget.

Annons

– Trots att vi inte når upp till budgeterat resultat känns det tryggt att vi klarar det lagstadgade balanskravet, säger kommunstyrelsens ordförande Per Nylén (S).

Annons

Under hösten uttalade sig kommunens ekonomidirektör, Mikael Öhrling, och berättade då att återhållsamheten i kommunen är viktigt.

– Det var därför kommunfullmäktige redan tidigare i år uppmanat nämnderna att vara återhållsamma med ekonomin – även de som haft plusprognoser – för att stärka kommunens budget, sa Mikael Öhrling, ekonomidirektör på kommunen då.

Örnsköldsviks kommuns resultatutveckling de senaste fem åren visas i grafiken. Resultatet för 2019 på 35 miljoner kronor är det sämsta under de fem senaste åren.

Här är budgetjämförelsen för nämnderna 2019. Totalt landar utfallet på -62,3 miljoner kronor.

De flesta av kommunens nämnden går betydligt sämre än budget. Det finns stora negativa resultat för bildningsnämnden och humanistiska nämnden. Värst är det för bildningsnämnden, som har ett underskott på 43 miljoner kronor. Humanistiska nämndens underskott ligger på 20,2 miljoner, Samhällsbyggnadsnämndens på 14,6 miljoner och omsorgsnämndens på 12 miljoner kronor.

– All personal har gjort ett bra jobb med att stärka resultatet under året. Kommunsverige står inför stora utmaningar och att nå detta resultat är trots allt bra i jämförelse med många andra kommuner och regioner, säger Per Nylén (S).

Annons

Annons

"Nu måste politikerna fatta beslut för att få en ekonomi i balans. Det gäller att sänka nettokostnaderna, eftersom det är svårt att höja intäktssidan", sa Mikael Öhrling under höstens andra tertialuppföljning. Foto: Jennie Sundberg

Verksamheterna har inte klarat att hålla sig inom sina ekonomiska ramar. Nu har nämnderna i Örnsköldsviks kommun i uppdrag att komma i balans, fortsätta jobba och vara aktiva för att komma till rätta med underskottet.

Sammanfattningsvis kan det slås fast att resultatmålet ej är uppnått, men att balanskravet är det. Nu behöver kommunens kostnader anpassas till en lägre intäktsutveckling.

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan