Annons

Annons

Annons

Annons

Sofia Mirjamsdotter

ledare liberal

Sofia Mirjamsdotter
Sofia Mirjamsdotter: Shekarabi medger att åtstramningarna i sjukförsäkringen fått helt orimliga konsekvenser

Text: 

Detta är en opinionstext.Tidningens hållning är oberoende liberal.

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S). Foto: Linus Svensson

Annons

På fredagen höll socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) pressträff då han tog emot delbetänkandet "En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering".

Syftet med utredningen är att göra sjukförsäkringen mer flexibel och att den enskilde ska få en tydligare förklaring till de beslut som fattas.

Vad som var mest intressant på pressträffen var kanske inte utredarens presentation, utan Ardalan Shekarabis inledning. En mycket lågmäld minister gjorde klart att senare års ändringar i sjukförsäkringen och Försäkringskassans handläggning inneburit "Effekter som varit helt orimliga".

Annons

Annons

Det kan inte tolkas på annat sätt än att många som ramlat mellan stolarna då de fått avslag på begäran om sjukpeng inte borde ha gjort det, och att man nu avser förbättra handläggningen av dessa. Bland annat föreslås en utvidgad rehabiliteringsersättning och möjlighet till omställningsstöd för den som anses klara av att arbeta om hen byter jobb.

I dagsläget är det tyvärr vanligt att personer som varit sjuka längre än 180 dagar förlorar sin sjukpeng då Försäkringskassan anser att personen kan utföra "normalt förekommande arbete". Samtidigt har Arbetsförmedlingen gjort bedömningen att personerna är för sjuka för att arbeta.

Syftet med införandet av gränsen vid 180 dagars sjukskrivning var att förbättra rehabilitering och hjälpa personer till snabbare återgång i arbete. Men utredaren Claes Jansson visade två kurvor som talade ett tydligt språk. Antalet avslag efter dag 180 har ökat från drygt 5 procent år 2014 till drygt 25 procent år 2019. Under samma period går kurvan som visar antalet avstämningsmöten och rehabmöten lika brant neråt.

Personer har alltså fått avslag utan rimliga förklaringar, och inte heller någon vidare hjälp med den rehabilitering eller omställning som de ändrade reglerna syftade till.

Förslagen som utredaren Claes Jansson presenterade var både bra och mindre bra. Dock ska sägas att den fullständiga utredningen inte är klar förrän den sista april.

Annons

Dagens betänkande innehöll bland annat förslag om att personer över 62 år inte ska prövas mot hela arbetsmarknaden utan endast mot sin arbetsgivare. Den som är yngre ska prövas mot en yrkesgrupp, inte nödvändigtvis alla jobb på hela arbetsmarknaden, och det ska vara tydligt för individen vilka jobb hen prövats mot.

Annons

Vissa förbättringar således.

På Twitter skrev Shekarabi att "Sjukförsäkringen ska förstärkas. Människor som är sjuka och inte kan jobba ska få rätt stöd och ekonomisk trygghet."

Fattas bara annat. Sjukförsäkringen ska vara en trygghet för den som på grund av sjukdom inte kan arbeta. Inte ett villkorat bidrag som kräver det orimliga av svårt sjuka människor och som stänger ute enskilda av högst oklara anledningar.

Annons

Annons

Till toppen av sidan