Annons

Annons

Annons

Västernorrlands län

Insändare
INSÄNDARE: Glenn Nordlund (S): Vårdpersonal ska vårda – inte administrera

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

När Sjukvårdspartiet säger att Region Västernorrland ska minska administrationen drastiskt kan det låta lockande. De menar helt enkelt att varenda administratör kan tas bort. Jag delar inte deras analys, men regionstyrelsen har under denna mandatperiod redan gett förvaltningen i uppdrag att se över och effektivisera den administrativa verksamheten och serviceverksamheterna, eftersom budgeten till regionledningsförvaltningen minskar med mer än 35 miljoner kronor. Det ska däremot göras klokt, med insikt om den nytta Region Västernorrland har av administratörer, utredare och verksamhetsutvecklare. Jag ger några exempel:

Regionens läkare och övrig vårdande personal är tydliga med att de vill ha mer tid med patienterna, men med Sjukvårdspartiets lösning blir det tvärtom. Då är det vårdens personal som behöver utföra de administrativa arbetsuppgifterna, som i flera fall är lagstadgade och inte kan väljas bort. Jag föredrar att låta vårdpersonalen vårda och administratörerna administrera, men uppenbarligen håller inte Sjukvårdspartiet med om det. Deras budgetförslag visar att de dessutom önskar minska även den vårdnära administrationen, men det talas det tyst om från Sjukvårdspartiets sida.

Annons

Annons

Glenn Nordlund (S) skriver i sin insändare att Foto: Ove Öst och Klas Leffler.

Ett annat exempel är underlag inför politiska beslut, som sammanställs med hjälp av administratörer, utredare och verksamhetsutvecklare. Sjukvårdspartiet vill säga upp alla dessa samtidigt som deras eget budgetförslag har minst 20 olika utredningsuppdrag som de vill ha genomförda av förvaltningen.

SKR, Sveriges kommuner och regioner, gör tillsammans med regeringen överenskommelser om extra tillskott till bland annat vården. För att kunna hantera dessa extra pengar krävs administratörer. Om sjukvårdspartiet får bestämma, och administratörerna sägs upp, ska Region Västernorrland tacka nej till dessa tillskott? Såklart inte, anar jag svaret blir, men ingen annan lösning har lagts fram – och lär heller inte komma. Sjukvårdspartiet svepande förslag går inte att genomföra. Konsekvenserna viftas bort, så även här.

Sjukvårdspartiet har även väldigt lätt för att kritisera den verksamhet som vården bedriver, nu senast ”går vården åt hel fel håll.” Om man granskar deras påstående – ur ett effektivitetsperspektiv – har de fel. Sedan januari 2017 har överbeläggningarna halverats, Västernorrland ligger nu jäms med rikssnittet och vissa månader bättre. Det är fortfarande för många överbeläggningar, men de har blivit färre. Även antalet som får ett besök inom specialistvården, inom vårdgarantins gräns på 90 dagar, har förbättrats tydligt sedan januari 2017. När det gäller väntetiden till operation eller annan åtgärd har Västernorrland nästan kommit ikapp rikssnittet. Så när Sjukvårdspartiet ägnar sig åt enögt svartmålande ser jag hela bilden. Även om Region Västernorrland har fortsatta utmaningar så går det åt rätt håll, med förbättringar på flera områden.

Det är en mer fullständig, och mer sann, bild.

Glenn Nordlund (S), ordförande Regionstyrelsen Region Västernorrland

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan