Annons

Annons

Annons

Annons

Resele

Insändare
INSÄNDARE: Västra Initiativet: Vindkraft i Sollefteå är inte det det bästa alternativet för miljön

Text: 

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Tisdagen den 3 december fick kommunstyrelsen en information från företagen Wpd och Eolus om deras vilja att bygga vindkraftverk på Vaberget. Man informerade att man istället för att bygga 22 verk med en höjd på 203 meter, nu vill göra en ändringsansökan och bygga 18 stycken på 250 meter.

Precis som många andra företag i branschen så kör man med argumentet att det har skett en teknikutveckling, att man nu har modernare vindkraftverk, för att på så sätt belysa fördelen med högre men färre verk. Man låtsas med andra ord som att några extra ringar på tornet och några meter längre vingar är en teknikutveckling. Om det verkligen är teknikutveckling överlåter jag till gemene man att avgöra.

Annons

Insändarskribenten anser att

Bild: Arkivbild

Annons

Exploateringen av Sollefteå kommun i form av vindkraftverk och elledningar fortgår och tar nu en ny skepnad både vad gäller hur ärenden hanteras och vad företagen informerar om och svarar på eventuella frågor. Ett bra exempel är vad företagen wpd och eolus svarar på frågan om undanträngningseffekter. För all el som produceras av vindkraften så måste motsvarande mängd inte produceras, det vill säga regleras ned. Något som görs med de reglerbara produktionsmedlen som erbjuds, alltså kärnkraft och vattenkraft. På denna direkta fråga som ställdes upprepade gånger så var det tydligt att man med sina undvikande svar inte vill bekräfta att så är fallet. Något som inte alls är någon hemlighet utan snarare en självklarhet.

Hur ska man då tolka företagens otydliga svar eller ovilja att svara? Tolkningen som kan göras är att man antingen inte har kunskap, vilket är mycket allvarligt och anmärkningsvärt, eller så kan det uppfattas som att man försöker vilseleda kommunstyrelsen.

En annan direkt felaktig uppgift som lämnades var att det är en vinst för vattenkraften att det byggs mer vindkraft. Hur kan ett annat produktionsmedel utan reglerbarhet vara en vinst när effekten blir att man måste dra ned på produktionen i det andra produktionsmedlet? Vattenkraften har helt enkelt inte oändligt stora magasin.

Annons

Annons

Vi i Sollefteå kommun har tagit ett stort ansvar vad gäller regeringens och riksdagens mål på förnybar elproduktion, något vi ska vara stolta över. Så stolta att vi nu kan säga "nej tack, vi har lämnat vårt bidrag."

Är man en sann miljövän, som jag betraktar mig själv, så förespråkar man produktion nära förbrukaren och det alternativ som är stabilast, producerar mest och har minst inverkan på miljön. Det är inte vindkraft och framförallt inte vindkraft i norra Sverige.

Linus Källgren, ersättare i kommunstyrelsen för Västra Initiativet, ledamot i Sollefteåforsens AB

■■ Följ Allehanda Ordet fritt på Facebook

Annons

Annons

Till toppen av sidan