Annons

Annons

Annons

Mivas avgiftshöjning för hushållssopor

Insändare
INSÄNDARE: Straffa inte oss med egen kompost!

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Inom kommunen hade vi en kraftig debatt angående de mobila återvinningsstationerna som ändrades till permanenta stationer. Blev mycket fina anläggningar med bra service, tycker jag.

Så att den fasta avgiften för soporna behöver höjas accepterar jag fullt ut då inget i den hanteringen blir billigare. Vare sig drivmedel, försäkringar, avgifter eller personalkostnader – helt okej. Det jag motsätter mig kraftigt är differentieringen som Miva föreslår kommunfullmäktige att fatta beslut om.

Prisskillnaden mellan att leverera sopor i ett eller två kärl. Miva beskriver det som mer hållbart att leverera matavfall i brunt kärl än att det finns i det gröna kärlet och så är det. Men har jag min egen kompost som jag nyttjar till trädgården och då ser jag inte det hållbara i att en lastbil hämtar mitt bruna kärl, 12 mil från en förrötningsanläggning samt att kärlet har producerats i Tyskland eller Frankrike med 60 procent återvunnet material och av de 60 procenten är hälften förbrukade sopkärl. I de återvunna produkterna så tillsätts alltid nytt fossilt material, olika mycket beroende på vad batchen innehåller, för att få den hållbarare? De gråa kärlen går däremot aldrig under 80 procent återvunnet material under en årsproduktion.

Annons

Annons

En annan fundering för framtiden är att detta inte heller skyndar på förändringen av förpackningar från hårdare plastflaskor till korkförsedda påsförpackningar. Att inget matavfall ska ligga i det gröna kärlet är vi helt överens om. Men att straffa oss som väljer att röta eget matavfall mot att sätta oss i bilen och köpa växtnäring samt att inte nyttja ett kärl som fraktats från Tyskland är inte sunt. Straffa oss med dyrare kilo pris med 1,52 kronor är inte kundnytta då Miva dessutom inte säljer matavfallet utan det är en ren kostnad för att nå målsättningen för insamlingen av matavfall gällande Örnsköldsvik kommuns avfallsplan.

Även om regeringen beslutat att 2021 ska alla kommuner ha ett system för att samla in matavfall separat, så innebär det inte att denna prissättning är rätt. Förutsätter att kommunfullmäktige funderar på beslutets följder, hållbar utveckling - ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Blir det hållbar utveckling om flera bruna kärl placeras ut men inte leverera tillräcklig volym matavfall?

Gunilla Kjellsson, Överå, Sidensjö

Svar direkt

Den föreslagna höjningen av viktavgiften för den som enbart har ett grönt sopkärl irriterar kunder med egen hemkompost. Att kompostera sitt matavfall och på så sätt återföra växtnäringen till det egna trädgårdslandet är självklart bra, men däremot blir det ingen fordonsgas av matavfallet. Målsättningen med insamlingen av matavfall är att uppfylla målet i kommunens avfallsplan som kommunfullmäktige antagit. Målet är att minst 40 procent av matavfallet ska sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring och energi i form av fordonsgas tas tillvara, vilket är i linje med det nationella miljömålet. Utfallet för 2018 var cirka 12 procent.

Annons

Annons

Både det gröna och det bruna kärlet töms samtidigt med tvåfacksbilar och gör insamlingen av matavfall effektiv även om kärlen inte alltid är utställda. Matavfall innehåller dessutom så mycket energi att de klarar långa transporter utan att miljövinsten går förlorad. En påse med ett kilo matavfall räcker till att köra en biogasbil nästan två kilometer.

Väljer man att behålla sin kompost och enbart sitt gröna kärl är det inte enbart förenat med en högre viktavgift. Enligt plockanalyser utgör matavfallet cirka 30 procent av vikten i det gröna kärlet, vilket bör innebära att den som hemkomposterar har betydligt färre kilo i sitt gröna kärl och därmed gynnas ekonomiskt jämfört med den som inte sorterar ut sitt matavfall alls.

Regeringen har beslutat att alla kommuner senast 2021 ska ha ett system för att samla in matavfall separat. Den omställningen har vår kommun redan klarat av, men däremot måste mer matavfall flytta från det gröna till det bruna kärlet. Därav den föreslagna skillnaden i viktavgiften på 2,51 kronor. En miljöstyrande skillnad som Örnsköldsviks kommun är långt ifrån ensam om för att matavfallet ska bli både växtnäring och fordonsgas.

Lars Westberg, kommunikationsansvarig, Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan