Annons

Annons

Annons

Annons

Örnsköldsvik

Insändare
INSÄNDARE: Vi vet för lite om våra riksdagsledamöter

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Bild: TT

Annons

Under rubriken ”Vi vet för litet om vem som har makten i Sverige i dag” skriver fem professorer/statsvetare i DN den 29 oktober och påtalar att vi behöver en ny analys av vårt land. ”Den stora maktutredningen Demokrati och makt i Sverige (SOU 1990:44) fick stort genomslag, men det svenska samhället är inte detsamma som 1990. Tillsätt en ny maktutredning”.

Skribenternas analys och väl genomarbetade argumentation är övertygande och jag hoppas att våra makthavare låter sig övertygas, liksom jag själv gjorde.

Men jag har en annan vinkel på våra makthavare, nämligen våra folkvalda politikers representativitet. Bakgrunden är den lilla skrift som riksdagen årligen ger ut. Den kallas ledamotsförteckningen och brukar omfatta cirka 170 sidor.

Annons

Annons

Där har vi i många år fått en rätt bra presentation av riksdagsledamöternas bakgrund. Bild förstås, under tidigare år i svart/vitt, men numera – från 2018/19 i färg. Vilket parti vederbörande representerar, yrket, vilken plats i salen, vilka aktuella telefonnummer (dels riksdagens, dels hemnumret) och fax och mobil och även hemsidan. Samt inte minst hemadressen. Födelseår och vilka uppdrag i olika utskott och nämnder.

Man känner verkligen att här har vi våra folkliga representanter när man läser igenom vilka yrken som finns. Den mera erfarne läsaren kan lista ut vilket parti som gäller bara genom att läsa aktuellt yrke: civilekonom, journalist, legitimerad sjuksköterska, redaktör, före detta borgarråd, civilekonom – Moderaterna.

Ombudsman, leg sjukgymnast, barnskötare, socionom, ombudsman, ombudsman, barnskötare, ombudsman, daghemsföreståndare, undersköterska, kontorist, sjukvårdsbiträde – Socialdemokraterna.

Studieledare, kommunpolitiker, lantbrukare, ekologisk ekonom, socionom, lärare, controller för elevstöd, lågstadielärare, jord- och skogsbrukare lärare, socionom, familjeterapeut kurator, lantbrukare, komminister, fastighetsmäklare – Centerpartiet

Men numera har man skalat bort såväl hemorten, som yrket, utbildningen (inga akademiska titlar längre) och hemadressen, telefonnumret etcetera. Alla riksdagsledamöter har samma telefonnummer och mejladress. Här får ingen stå ut.

Annons

När jag frågar mina vänner om en rimlig förklaring till detta, får jag det samstämmiga svaret, att man är rädd för att illasinnade människor ska förfölja dem.

Trots alla demonstrationer, med och utan facklor, där samstämmigheten är överväldigande att vi inte ska låta oss skrämmas av terroristerna, vi står upp för vår demokrati, vi tiger inte med våra ambitioner om vår målsättning om det öppna samhället etcetera.

Men: riksdagen presenterar sina ledamöter utan hemort, utbildning, yrke.

Är jag den enda som ogillar detta?

Gertrud Anljung, Lund och Björna

Annons

Annons

Till toppen av sidan