Annons

Annons

Annons

Annons

Vattentäktsområdet i By-Gerdal

Insändare
INSÄNDARE: Markägare ska vara stolta över sitt vatten – inte rädda

Text: 

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Vattentäkten i Gerdal-By.

Bild: Robbin Norgren

Annons

Rent vatten är inte längre en självklarhet utan något vi ska vårda. Sverige och Västernorrland har ett fantastiskt vatten, något vi tar för givet att det alltid finns i våra kranar. Idag ställs det krav hos kommuner att säkerställa god vattentillgång, i både volym och kvalité och för Örnsköldsviks kommun så pågår detta arbete och just nu är det vattentäkten i Gerdal-By som säkras. En täkt som är först ut av ett 20-talet täkter. Frågan har behandlats inom politiken med resultatet att en konsekvensanalys finns framtagen. En analys som inte svarat på de frågeställningar som fanns hos boende och företagare inom vattenskyddsområdet och redovisar ej heller konsekvenserna för företagarna inom området.

Annons

Boende i området kring Gerdal-By upplever just nu stressen över att inte längre kunna bedriva verksamhet inom det föreslagna vattenskyddsområdet som kommunfullmäktige i Örnsköldsvik den 25 november ska ta beslut om. Politiken kan inte avhända sig ansvaret i pågående och kommande vattenskyddsprocesser då det påverkar och betyder så mycket för boende inom kommunen, genom att överlämna all fortsatt hantering till MIVA. Att varje gång behöva betala för att till exempel bruka sin mark och vidare konkurrera på samma premisser som jordbrukare som inte bor eller verkar inom ett VSO kommer att vara en omöjlighet.

Annons

Vattnet måste komma någonstans ifrån och på dessa platser bor och verkar personer. Personer som har sina företag, sina liv och sin vardag på dessa platser där vattnet önskas skyddas. De bör belönas för att de värnar en fantastisk råvara som de tillhandahåller och bör somna stolta varje kväll över att just deras mark kan leverera vatten till ett stort antal av kommunens innevånare. Dessvärre blir deras fantastiska råvara som hjälper andra att leva sin vardag en belastning. Att inte kunna bedriva sin vardagliga verksamhet i jordbruket utan istället bli tvungna att betala för ett antal tillståndsprövningar är inte rimligt.

Under arbetets gång har berörda personer och organisationer haft möjlighet att komma med yttranden vad gäller föreslagna bestämmelser. LRF skickade in 13 sidor med inspel och frågor, även andra individer och organisationer lämnade inspel som inte beaktats. Det innebär att de folkvalda inte haft möjlighet att ta del och granska besluten utifrån inkomna yttranden i samrådet. LRF ser ett mycket starkt behov av en grundligare konsekvensanalys som verkligen tittar på företagarnas fortsatta förutsättningar inom VSO och vem som bär kostnaderna.

Att bo på en fastighet och veta att grundvattnet under deras fötter betyder så mycket, det ska resultera i ett leende på läpparna. Dessvärre kommer kostnaden för merjobbet med tillstånd istället leda till lägre lönsamhet och till sist, eventuell nedläggning. Det var inte det politiken menade med sin livsmedelsstrategi.

Markus Karlsson, ordförande LRF:s kommungrupp

Annons

Annons

Till toppen av sidan