Annons

Annons

Annons

Annons

Vattentäktsområdet i By-Gerdal

Insändare
INSÄNDARE: Känner oro inför kommunfullmäktiges beslut om vattentäkten i Gerdal-By

Text: 

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Bild: Peter Forssell

Annons

Måndag den 25 november, så är det kommunfullmäktigemöte. Då ska ni bland annat ta beslut om att ge Miva fullmakt att leda processen för att säkra skyddet för vårt dricksvatten. Ni har tidigare begärt att Miva tar fram en konsekvensanalys för att beskriva riskerna för vattenskyddet, men också vad som krävs av de företag och boende som drabbas av de restriktioner som föreslås.

Annons

Denna konsekvensanalys är rätt omfattande, men vad det kommer att innebära för oss som verkar i det specifika området går inte att läsa ut. Endast i de delar där Miva bedömt risken att förorena vattnet som stor, där kommer restriktionerna också vara mycket stora. Det är vi övertygade om att fullmäktige förstod redan innan.

Annons

Arbetet med att ta fram skyddet för vattnet har gjorts med ett samrådsförfarande, där vi har kunnat ställa frågor. Vissa frågor har Miva inte kunnat svara på, eftersom de berör ”miljökontoret”. Vi blev istället inbjudna till Miva en kväll där miljökontoret skulle närvara för att vi skulle få dessa frågor besvarade, men ingen från miljökontoret behagade dyka upp. Vi är starkt oroade över om detta är det sätt som fastställande av vattenskyddsområden med påföljande restriktioner kommer att innebära, om fullmäktige överlåter hela ansvaret till Miva. Vi uppfattar det som en tveksam demokratisk process utifrån Miljöbalkens krav på samråd.

Att beskriva frågorna, farhågorna och vår oro för hur vi ska kunna fortsätta våra verksamheter i fortsättningen blir för långt för ett sådant här inlägg. Men om vi berörda kunde få fem minuter på kommunfullmäktige så skulle vi förklara.

Hans i Lövsjö

Annons

Annons

Till toppen av sidan